Drevené kostolíky na Východnom Slovensku

Chrám sv. Mikuláša

Mapa
Prešovský kraj - Bodružal
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša sa nachádza v obci Bodružal a jeden z najstarších chrámov na Slovensku. Jeho výstavba sa...

Kostol sv. Františka z Assisi

Mapa
Prešovský kraj - Hervartov
S rovnakým názvom kostola sa stretnemte na Slovensku vo Vranove nad Topľou, v obci Hervartov, v Ružinej, v obci Poniky,...

Drevený artikulárny kostol Kežmarok

Mapa
Prešovský kraj - Kežmarok
Evanjelický kostol sv. Trojice v Kežmarku je jednou z najzachovalejších, slovenských drevených sakrálnych stavieb. Patrí medzi najkrajšie a...

Chrám sv. Michala Archanjela Ladomirová

Mapa
Prešovský kraj - Ladomirová
Drevený gréckokatolický chrám zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším chrámom...

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky (Miroľa)

Mapa
Prešovský kraj - Miroľa
Drevený gréckokatolícky chrám sa nachádza v obci Miroli, okres Svidník. Bol postavený v roku 1770 na dominantnej plošine, na mieste...

Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša (Ruská Bystrá)

Mapa
Košický kraj - Ruská Bystrá
Gréckokatolícky drevený chrám, ktorého patrónom je sv. biskup Mikuláš, bol postavený na začiatku 18.st. v roku 1730 v Ruskej Bystrej, okres...

Kostol sv. Kozmu a Damiána Lukov

Mapa
Prešovský kraj - Lukov
Kostol je postavený v obci Lukov približne 19 kilometrov od mesta Bardejov. Obec bola založená osadníkmi z Talianska a jej pôvodný názov bol...

Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky Nižný Komárnik

Mapa
Prešovský kraj - Nižný Komárnik
Kostol je postavený v obci Nižný Komárnik, približne 1 kilometrov od mesta Svidník. Gréckokatolícky kostol v zrubovom drevenom štýle bol...

Chrám sv. Michala Archanjela Inovce

Mapa
Košický kraj - Inovce
Drevená gréckokatolícká cerkev v obci Inovce v najvýchodnejšej časti Slovenska v okrese Sobrance. Bola postavená v roku 1836 a zasvätená sv...

Drevený chrám sv. archanjela Michala Uličské Krivé

Mapa
Prešovský kraj - Uličské Krivé
Gréckokatolícky kostol v Uličských Krivých, cca 15 kilometrov od mesta Bardejov, postavený v roku 1718 na mieste pôvodného staršieho kostola...

Chrám sv. Lukáša Evanjelistu Brežany

Mapa
Prešovský kraj - Brežany
Gréckokatlický drevený chrám v Brežanoch postavený v roku 1727 je zasvätený sv. evanjelistovi Lukášovi. Zrubový chrám je trojdielny,...
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu