Turistický región
Východné Slovensko, Horný Zemplín, Prešovský kraj, Vihorlatské vrchy, Zemplín, Laborecká vrchovina, Poloniny, Bukovské vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Kostol sv. Michala archanjela Topoľa

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Snina, Topoľa
Obľúbené

Gréckokatolícky drevený chrám v Topoli postavený okolo roku 1700 a zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Je situovaný na kopci nad obcou a obklopuje ho cintorín. Zrubová trojdielna, trojpriestorová, jednovežová stavba je postavená na nízkom kamennom základe. Veža chrámu má strechu v tvare zrezanej pyramídy, je pokrytá šindľami a sú na nej osadené pôdorysne menšie telo vežičky s trojramenným krížom. Vo veži boli pôvodne zavesené tri zvony, ktoré boli neskôr prenesené do samostatnej zvonice pri chráme. Nakoniec však skončili v novom murovanom chráme, ktorý je zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi a bol postavený v obci v roku 1994. Zvonica, ktorá bola postavená v 20. storočí je tak v súčasnosti prázdna.

Štvorradový ikonostas (Národná kultúrna pamiatka) pochádza z 18. storočia, vyniká pestrosťou farieb a ikony sú rozmiestnené na 4 poschodiach. V prvom rade sú umiestnené ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikona sv. archanjela Michala. Druhý rad sviatkov má uprostred ikonu Poslednej večere. Tretí rad apoštolov obsahuje v strede ikonu Krista Veľkňaza s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad je tzv. rad prorokov. Uprostred je na trojramennom červenom kríži Kristus, po stranách s Bohorodičkou a sv. evanjelistom Jánom.

V chráme sa momentálne nekonajú žiadne bohoslužby.


Najčastejšie otázky o atrakcii Kostol sv. Michala archanjela Topoľa

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3