Turistický región
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Laborecká vrchovina, Ondavská vrchovina
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Chrám sv. Michala archanjela Šemetkovce

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Svidník, Šemetkovce
Obľúbené

Drevený gréckokatolický chrám na návrší za obcou Šemetkovce. Bol postavený v roku 1752 a zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený a následne po roku 1945 obnovený.

Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Konštrukcia je zrubová, u pomerne úzkej hlavnej veže stĺpová. Strecha chrámu aj jeho veže sú pokryté šidľom. Dominantou interiéru je päťradový ikonostas s cárskymi dverami na piatich poschodiach z  polovice 18. st., okrem radu sviatkov a apoštolského radu, ktoré pochádzajú z konca 17. st. Severozápadne od chrámu je postavená masívna drevená zvonica na vyvýšenom základe z kameňa s osadeným trojrameným krížom a tromi zvonmi z roku 1971, 1948 a 1970.

Od roku 1968 je chrám Národnou kultúrnou pamiatkou. Vstup do chrámu je len sa požiadanie. Je potrebné vopred kontaktovať gréckokatolický farský úrad v Ladomirovej na +421 915 204 509 (platí pre jednotlivcov), alebo +421 51 75 62 668 (platí pre skupiny).Najčastejšie otázky o atrakcii Chrám sv. Michala archanjela Šemetkovce

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3