Chrám sv. Michala archanjela Šemetkovce

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Svidník, Šemetkovce

Drevený gréckokatolický chrám na návrší za obcou Šemetkovce. Bol postavený v roku 1752 a zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený a následne po roku 1945 obnovený.

Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Konštrukcia je zrubová, u pomerne úzkej hlavnej veže stĺpová. Strecha chrámu aj jeho veže sú pokryté šidľom. Dominantou interiéru je päťradový ikonostas s cárskymi dverami na piatich poschodiach z  polovice 18. st., okrem radu sviatkov a apoštolského radu, ktoré pochádzajú z konca 17. st. Severozápadne od chrámu je postavená masívna drevená zvonica na vyvýšenom základe z kameňa s osadeným trojrameným krížom a tromi zvonmi z roku 1971, 1948 a 1970.

Od roku 1968 je chrám Národnou kultúrnou pamiatkou. Vstup do chrámu je len sa požiadanie. Je potrebné vopred kontaktovať gréckokatolický farský úrad v Ladomirovej na +421 915 204 509 (platí pre jednotlivcov), alebo +421 51 75 62 668 (platí pre skupiny).Najčastejšie otázky o atrakcii Chrám sv. Michala archanjela Šemetkovce

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3