Jaskyne na Východnom Slovensku

Krásnohorská jaskyňa

Mapa
Košický kraj - Krásnohorská Dlhá Lúka
Jaskyňa zapísaná na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO sa nachádza neďaleko obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Je dlhá približne...

Zelená jaskyňa

Mapa
Košický kraj - Dobšiná
Prírodná pamiatka voľné prístupná počas celého roka vytvorená činnosťou podzemných vôd obohatených oxidom uhličitým. Jaskyňa sa...

Kysacká jaskyňa

Mapa
Košický kraj - Kysak
Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995 sa nachádza na svahu Čiernej hory neďaleko obce Kysak. Jaskyňa bola objavená robotníkmi kameňolomu...

Jaskyňa Peško

Mapa
Košický kraj - Bretka
Prírodná pamiatka v správe príspevkovej organizácie Správa slovenských jaskýň. Nachádza sa v katastrálnom území obce Bretka v okrese...

Jasovská jaskyňa

Mapa
Košický kraj - Jasov
Dĺžka: 2811 m Hĺbka: 55 m Teplota: 8,8 až 9,4 °C Jasovská jaskyňa sa nachádza na západnom okraji obce Jasov v okrese Košice....

Dobšinská ľadová jaskyňa

Mapa
Košický kraj - Stratená
Dĺžka: 1491 m. Hĺbka: 75 m. Trvanie: 30 minút Teplota: 0 až -5 °C Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza v Národnom parku...

Gombasecká jaskyňa

Mapa
Košický kraj - Plešivec
Dĺžka: 1525 m Hĺbka: 15 m Teplota: 9 až 9,4 °C Gombasecká jaskyňa sa nachádza v obci Slavec, okres Rožňava. Od roku 1955...

Jaskyňa Šarkanova diera

Mapa
Košický kraj - Poráč
Puklinovo-riečna jaskyňa a prírodná pamiatka na sever od obce Poráč v pohorí Volovských vrchov, okres Spišská Nová. Nachádzajú sa v nej...

Jaskyňa Zlá diera

Mapa
Prešovský kraj - Lipovce
V Prešovskom okrese pri obci Lipovec sa nachádza jediná sprístupnená jaskyňa. Prírodný útvar bol prvýkrát predstavený verejnosti...

Belianska jaskyňa

Mapa
Prešovský kraj - Vysoké Tatry
Dĺžka: 3829 m Hĺbka: 168 m Teplota: 5 až 6,3°C Jaskyňa sa nachádza vo východnej časti Belianských Tatier a je to najváčšia a...

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Mapa
Košický kraj - Ochtiná
Dĺžka: 585 m Hĺbka: 30 m Teplota: 7,2 až 7,8°C Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Slovenskom Rudohorí západne od...