Drevený chrám sv. Lukáša Tročany

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Tročany

Gréckokatolícky kostol z roku 1739 zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi v strede obce Tročany. Pravdepodobne to je najstarší drevený chrám východného obradu nielen na Slovensku, ale v celej karpatskej oblasti, podľa štýlu chrámu patrí najneskôr na rozhranie 15. až 16. storočia.  Privezený bol zrejme z neďalekej obce Rešov, o čom svedčia záruby na drevených trámoch a pamätný nápis na ikone Ukrižovania.

Zrubový trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový chrám s troma krížmi je osadený na nízkom základe a vybavený malými oknami v lodi a vo svätyni. Je postavený z tisového dreva a pozostáva z oltárnej časti, lode a podvežia. Obvody všetkých troch priestorov sú pokryté šindľami. V hlavnej veži chrámu sú zavesené dva zvony. Nad vežou je trojramenný kríž, nad loďou sa nachádza ozdobený jednoramenný kríž a nad koncom svätyne je umiestnený jednoduchý jednoramenný kríž. V chráme sa nachádza neúplný ikonostas, ktorý sa radí medzi Národné kultúrne pamiatky. Je dvojradový a pochádza zo 17. storočia. Namiesto prvého radu sú voľne zavesené ikony svätých a to ikona svätého biskupa Mikuláša, ikona Bohorodičky Hodigitrie, ikona Krista Učiteľa a menšia patrocinálna ikona svätého evanjelistu Lukáša. Za ikonostasom sa vo svätyni nachádza zdobený oltár s ikonou Snímania z kríža z 18. storočia a ikona sv. archanjela Michala nad žertveníkom. V chráme sa nachádza aj viacero ďalších vzácnych ikon, samostatne rozmiestnených v lodi. Zaujímavosťou tohto kostolíka sú nízke dvere, ktoré mali zabezpečiť, aby každý kto vojde do kostola sa hneď aj poklonil. Dodnes sa hovorí, že zvony v kostole majú moc rozohnať búrkové mračná. 

Drevený chrám bol v roku 1968 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Chrám bol niekoľko krát opravovaný v rokoch 1897, 1933 a 1968 a v rokoch 2010 – 2011 bol kompletne zreštaurovaný v rámci projektu Záchrana drevených chrámov na Medzinárodnej drevenej ceste z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Najčastejšie otázky o atrakcii Drevený chrám sv. Lukáša Tročany

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3