Turistický región
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Čergov, Ondavská vrchovina
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Drevený chrám sv. Lukáša Tročany

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Tročany
Obľúbené

Gréckokatolícky kostol z roku 1739 zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi v strede obce Tročany. Pravdepodobne to je najstarší drevený chrám východného obradu nielen na Slovensku, ale v celej karpatskej oblasti, podľa štýlu chrámu patrí najneskôr na rozhranie 15. až 16. storočia.  Privezený bol zrejme z neďalekej obce Rešov, o čom svedčia záruby na drevených trámoch a pamätný nápis na ikone Ukrižovania.

Zrubový trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový chrám s troma krížmi je osadený na nízkom základe a vybavený malými oknami v lodi a vo svätyni. Je postavený z tisového dreva a pozostáva z oltárnej časti, lode a podvežia. Obvody všetkých troch priestorov sú pokryté šindľami. V hlavnej veži chrámu sú zavesené dva zvony. Nad vežou je trojramenný kríž, nad loďou sa nachádza ozdobený jednoramenný kríž a nad koncom svätyne je umiestnený jednoduchý jednoramenný kríž. V chráme sa nachádza neúplný ikonostas, ktorý sa radí medzi Národné kultúrne pamiatky. Je dvojradový a pochádza zo 17. storočia. Namiesto prvého radu sú voľne zavesené ikony svätých a to ikona svätého biskupa Mikuláša, ikona Bohorodičky Hodigitrie, ikona Krista Učiteľa a menšia patrocinálna ikona svätého evanjelistu Lukáša. Za ikonostasom sa vo svätyni nachádza zdobený oltár s ikonou Snímania z kríža z 18. storočia a ikona sv. archanjela Michala nad žertveníkom. V chráme sa nachádza aj viacero ďalších vzácnych ikon, samostatne rozmiestnených v lodi. Zaujímavosťou tohto kostolíka sú nízke dvere, ktoré mali zabezpečiť, aby každý kto vojde do kostola sa hneď aj poklonil. Dodnes sa hovorí, že zvony v kostole majú moc rozohnať búrkové mračná. 

Drevený chrám bol v roku 1968 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Chrám bol niekoľko krát opravovaný v rokoch 1897, 1933 a 1968 a v rokoch 2010 – 2011 bol kompletne zreštaurovaný v rámci projektu Záchrana drevených chrámov na Medzinárodnej drevenej ceste z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Najčastejšie otázky o atrakcii Drevený chrám sv. Lukáša Tročany

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3