Drevené kostolíky na Šariši

Kostol sv. Františka z Assisi

Mapa
Prešovský kraj - Hervartov
S rovnakým názvom kostola sa stretnemte na Slovensku vo Vranove nad Topľou, v obci Hervartov, v Ružinej, v obci Poniky,...

Chrám sv. Michala Archanjela Ladomirová

Mapa
Prešovský kraj - Ladomirová
Drevený gréckokatolický chrám zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším chrámom...

Kostol sv. Kozmu a Damiána Lukov

Mapa
Prešovský kraj - Lukov
Kostol je postavený v obci Lukov približne 19 kilometrov od mesta Bardejov. Obec bola založená osadníkmi z Talianska a jej pôvodný názov bol...

Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky Nižný Komárnik

Mapa
Prešovský kraj - Nižný Komárnik
Kostol je postavený v obci Nižný Komárnik, približne 1 kilometrov od mesta Svidník. Gréckokatolícky kostol v zrubovom drevenom štýle bol...

Chrám sv. Lukáša Evanjelistu Brežany

Mapa
Prešovský kraj - Brežany
Gréckokatlický drevený chrám v Brežanoch postavený v roku 1727 je zasvätený sv. evanjelistovi Lukášovi. Zrubový chrám je trojdielny,...

Chrám sv. Paraskievy Dobroslava

Mapa
Prešovský kraj - Dobroslava
Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskevy bol postavený v roku 1705, koncom druhej svetovej vojny poškodený a v rámci obnovy...

Chrám sv. Michala Archanjela Frička

Mapa
Prešovský kraj - Frička
Drevený filiálny chrám vo Fričke postavený v roku 1829 je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Zrubový chrám postavený na kamennom...

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Jedlinka

Mapa
Prešovský kraj - Jedlinka
Gréckokatolícky drevený chrám v obci Jedlinka bol postavený v roku 1736 a je venovaný byzantskému sviatku „Presvätá Bohorodička...

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Korejovce

Mapa
Prešovský kraj - Korejovce
Géckokatolický chrám v obci Filiálny v Korejovciach bol postavený v roku 1764 a zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Počas druhej...

Chrám sv. Bazila Veľkého Krajné Čierno

Mapa
Prešovský kraj - Krajné Čierno
Géckokatolický drevený chrám v obci Krajné Čierno bol postavený v roku 1730 a zasvätený sv. Bazilovi Veľkému. Počas druhej svetovej vojny...

Chrám sv. Lukáša Evanjelistu Krivé

Mapa
Prešovský kraj - Krivé
Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé bol postavený za pôsobenia kňaza Jána Halíka v roku 1826 na mieste staršieho objektu a je...
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu