Turistický región
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Čergov, Ondavská vrchovina
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Kostol sv. Františka z Assisi

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Hervartov
Obľúbené

S rovnakým názvom kostola sa stretnemte na Slovensku vo Vranove nad Topľou, v obci Hervartov, v Ružinej, v obci Poniky, v Štiavniku, V Bratislave - Karlova Ves, v obci Hiadeľ, v obci Báhoň a v Detve. Pre nás najzaujímavejším je drevený rímskokatolícky kostol v obci Hervatov, ktorý je v zozname UNESCO od roku 2008 a od roku 1968 je národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí medzi najstaršie a pôvodne zachovalé kostoly na Slovensku. Postavili ho v druhej polovici 15. st. a pozostáva z lode obdĺžnikového tvaru, polygonálneho presbytéria, malaj sakristie a z podvežia. Vnútro kostola tvoria gotické tabuľové obrazy a nástenné maľby, ktoré sa datujú do obdobia rokov 1655 až 1805. Ďalšími vzácnosťami sú oltár sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory ( zrekonštruovaný v druhej polovici deväťdesiatych rokov), neskorogotický obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej. A ďalšie pamiatky kostola ako originálne krídla oltára, drevený skrinkový svätostánok zo začiatku 16. st. a prenosný oltárik z roku 1514 sú uložené v národnom múzeu v Budapešti. A v  bardejovskej radnici sa nachádza bočný oltár z roku 1524.Najčastejšie otázky o atrakcii Kostol sv. Františka z Assisi

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3