Turistický región
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Čergov, Ondavská vrchovina
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Jedlinka

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Jedlinka
Obľúbené

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Jedlinka bol postavený v roku 1736 a je venovaný byzantskému sviatku „Presvätá Bohorodička Ochrankyňa“. Zrubový chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Každá časť budovy má svoju vežu s kupolou a krížom, v hlavnej chrámovej veži visia tri zvony. Chrám je od roku 1963 Národnou kultúrnou pamiatkou.

Ikonastas z 18. storočia, ktorý bol zreštaurovaný v roku 1987, sa nachádza na osobitnej stene s tromi dverami, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Pozostáva zo štyroch radov ikon. V hlavnom rade sú ikony sv. Mikuláša z Myry, sv. Bohorodičky Hodegetria (ukazovateľky cesty), Kristusa Učiteľa a Majstra a ikona patrocínia Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Nad hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Poslednej večere a nad radom ikon sviatkov je rad ikon svätých apoštolov s ikonou Krista Veľkňaza. Nad ikonou Krista veľkńaza je vyobrazený symbol „Božie oko“, ktorý sa v drevených chrámoch vyskytuje len zriedkavo. Nad radom svätých apoštolov je ešte rad starozákonných prorokov a celkom hore na ikonostase je ikona Ukrižovania Krista. Ďalšie ikony a liturgické predmety v drevenom chráme v obci Jedlinka pochádzajú z 17. a 18. storočia.

Posledné kompletné reštaurovanie dreveného chrámu sa realizo a to v nedeľu o 8.00 hod., nasledujúci týždeň o 9.30 hod., vo sviatky o 16.45 hod.


Najčastejšie otázky o atrakcii Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Jedlinka

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3