Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Jedlinka

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Jedlinka

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Jedlinka bol postavený v roku 1736 a je venovaný byzantskému sviatku „Presvätá Bohorodička Ochrankyňa“. Zrubový chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Každá časť budovy má svoju vežu s kupolou a krížom, v hlavnej chrámovej veži visia tri zvony. Chrám je od roku 1963 Národnou kultúrnou pamiatkou.

Ikonastas z 18. storočia, ktorý bol zreštaurovaný v roku 1987, sa nachádza na osobitnej stene s tromi dverami, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Pozostáva zo štyroch radov ikon. V hlavnom rade sú ikony sv. Mikuláša z Myry, sv. Bohorodičky Hodegetria (ukazovateľky cesty), Kristusa Učiteľa a Majstra a ikona patrocínia Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Nad hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Poslednej večere a nad radom ikon sviatkov je rad ikon svätých apoštolov s ikonou Krista Veľkňaza. Nad ikonou Krista veľkńaza je vyobrazený symbol „Božie oko“, ktorý sa v drevených chrámoch vyskytuje len zriedkavo. Nad radom svätých apoštolov je ešte rad starozákonných prorokov a celkom hore na ikonostase je ikona Ukrižovania Krista. Ďalšie ikony a liturgické predmety v drevenom chráme v obci Jedlinka pochádzajú z 17. a 18. storočia.

Posledné kompletné reštaurovanie dreveného chrámu sa realizo a to v nedeľu o 8.00 hod., nasledujúci týždeň o 9.30 hod., vo sviatky o 16.45 hod.


Najčastejšie otázky o atrakcii Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Jedlinka

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3