Chrám sv. Michala Archanjela Frička

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Frička

Drevený filiálny chrám vo Fričke postavený v roku 1829 je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Zrubový chrám postavený na kamennom základe je trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový s troma krížmi. Chrám je postavený na kamennom základe. Na západnej strane dominuje mohutná stĺpová veža s tromi zvonmi, pričom najstarší z nich vznikol v roku1697.

Ikonostas z dreva pochádza z 18. a 19. storočia a oddeľuje priestor svätyne a chrámovej lode. Má päťradovú architektúru. Prvý, hlavný rad je zložený z ikon sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Kristusa Učiteľa a patrocinálnej ikony sv. archanjela Michala. Druhý rad ikon sú ikony sviatkov, tretí rad je tvorený ikonami apoštolov, kde v strede je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich ikon s dvojicami postáv a piaty rad je umiestnený pod hlavnými ikonami. Momentálne sa ikonostas nenachádza v chráme z dôvodu rekonštrukcie. Súčasťou kostola je aj vzácny oltár a obrazy pochádzajúce z roka 1716.

Chrám si zachoval svoju súčasnú podobu, aj keď prešiel rozsiahlymi úpravami v rokoch 1933 a 1971. V chráme sa pravidelne konajú bohoslužby a to v nedeľu o 7:30 hod., nasledujúci týždeň o 9:00 hod., a vo sviatok o 16:30 hod. V prípade prehliadky je potrebné sa objednať vopred.


Najčastejšie otázky o atrakcii Chrám sv. Michala Archanjela Frička

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3