Chrám sv. Lukáša Evanjelistu Brežany

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Prešov, Brežany

Gréckokatlický drevený chrám v Brežanoch postavený v roku 1727 je zasvätený sv. evanjelistovi Lukášovi. Zrubový chrám je trojdielny, trojmiestny, so stĺpovou vežou s dvoma krížmi. Na jeho vrchole je osadený ozdobný trojramenný kríž, ktorý patrí so svojim tvarom k jedným z najkrajších zo všetkých chrámov eparchie. Chrám bol sčasti reštaurovaný v roku 1999 a tiež v roku 2001.

Vnútorné zariadenie chrámu je z prvej polovice 18. storočia. Ikonostas chrámu  pochádza z roku 1733, je štvorradový na štyroch poschodiach. Prvý rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu sv. evanjelistu Lukáša. Druhý rad sviatkov má namiesto ikony Poslednej večere sklonený Mandylion. Tretí apoštolský rad obsahuje v strede ikonu Krista Veľkňaza spolu s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad prorokov tvorí dvanásť ikon. Z mobiliára je to oltár s obrazom Korunovanie Bohorodičky (1782), bočný oltár s obrazom Pieta, bočný oltár s obrazom Krista (druhá polovica 18. storočia) a za zmienku určite stojí aj ikona Árona vo vnútri diakonských (služobných) dverí.

V chráme sa pravidelne konajú bohoslužby a to každú tretiu nedeľu v mesiaci o 09.20 hod. s výnimkou letných prázdnin, kedy sa bohoslužby nekonajú.Najčastejšie otázky o atrakcii Chrám sv. Lukáša Evanjelistu Brežany

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.