Turistický región
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Slanské vrchy, Čergov, Branisko
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Chrám sv. Lukáša Evanjelistu Brežany

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Prešov, Brežany
Obľúbené

Gréckokatlický drevený chrám v Brežanoch postavený v roku 1727 je zasvätený sv. evanjelistovi Lukášovi. Zrubový chrám je trojdielny, trojmiestny, so stĺpovou vežou s dvoma krížmi. Na jeho vrchole je osadený ozdobný trojramenný kríž, ktorý patrí so svojim tvarom k jedným z najkrajších zo všetkých chrámov eparchie. Chrám bol sčasti reštaurovaný v roku 1999 a tiež v roku 2001.

Vnútorné zariadenie chrámu je z prvej polovice 18. storočia. Ikonostas chrámu  pochádza z roku 1733, je štvorradový na štyroch poschodiach. Prvý rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu sv. evanjelistu Lukáša. Druhý rad sviatkov má namiesto ikony Poslednej večere sklonený Mandylion. Tretí apoštolský rad obsahuje v strede ikonu Krista Veľkňaza spolu s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad prorokov tvorí dvanásť ikon. Z mobiliára je to oltár s obrazom Korunovanie Bohorodičky (1782), bočný oltár s obrazom Pieta, bočný oltár s obrazom Krista (druhá polovica 18. storočia) a za zmienku určite stojí aj ikona Árona vo vnútri diakonských (služobných) dverí.

V chráme sa pravidelne konajú bohoslužby a to každú tretiu nedeľu v mesiaci o 09.20 hod. s výnimkou letných prázdnin, kedy sa bohoslužby nekonajú.Najčastejšie otázky o atrakcii Chrám sv. Lukáša Evanjelistu Brežany

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.