Chrám sv. Paraskievy Dobroslava

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Svidník, Dobroslava

Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskevy bol postavený v roku 1705, koncom druhej svetovej vojny poškodený a v rámci obnovy rozšírený o dve bočné kaplnky, čím jeho pôdorys nadobudol tvar kríža. Je unikátom medzi drevenými chrámami na východe Slovenska.

Chrám na nízkom kamennom základe je päťdielny, päťpriestorový, ozdobený troma vežami a piatimi krížmi. Telo chrámu i steny veží sú opláštené vertikálne ukladanými doskami a lištami. Celý chrám je zakrytý dreveným štiepaným šindľom. V súčasnosti je vo veži jeden zvon z roku 1790, aj keď podľa zoznamu z roku 1915, tu boli až štyri pôvodné zvony.

Ikonostas, Národná kultúrna pamiatka, má päťradovú architektúrua pochádza z druhej polovice 18. storočia. Hlavný rad obsahuje ikony svätého biskupa Mikuláša, Bohorodičku Hodigitriu, Krista Učiteľa a patrocinálnu ikonu svätej Paraskevy. Druhý rad sviatkov obsahuje ikony Narodenia Presvätej Bohorodičky, Uvedenia Bohorodičky do chrámu, Narodenia Krista, Krst Krista, Zvestovania, Vstupu Krista do Jeruzalemu. V treťom rade je to ikona Malého Deésisa zahrňujúca Krista Veľkňaza, sprevádzaného Presvätou Bohorodičkou a svätým Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad prorokov je na identifikovanie najzložitejší a ťažšie identifikovateľný. Skladá sa zo šiestich kruhových medailónov s dvojicami postáv v osobitných nadstavcoch. Zachovalý piaty, najspodnejší rad, nazývaný predely, pozostáva z ikon (zľava): Útek do Egypta, Svätí apoštoli Peter a Pavol, Božie Vtelenie (Oranta) a ikona Svätej Paraskevy. Vzácne sú aj ďalšie samostatné ikony v tomto chráme.

Posledné reštaurovanie exteriéru chrámu sa uskutočnilo v rokoch 2001 - 2002 výmenou plášťa a strešnej krytiny. V lete sa v chráme konajú bohoslužby a to v nedeľu o 9.30 hod.Najčastejšie otázky o atrakcii Chrám sv. Paraskievy Dobroslava

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3