Turistický región
Východné Slovensko, Horný Zemplín, Prešovský kraj, Vihorlatské vrchy, Zemplín, Laborecká vrchovina, Poloniny, Bukovské vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Drevený chrám sv. archanjela Michala Uličské Krivé

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Snina, Uličské Krivé
Obľúbené

Gréckokatolícky kostol v Uličských Krivých, cca 15 kilometrov od mesta Bardejov, postavený v roku 1718 na mieste pôvodného staršieho kostola a venovaný sv. archanjelovi Michalovi. Jednoduchá a zároveň masívna trojpriestorová stavba so zrubovou konštrukciou pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene a dvoch veží. Vyššia veža je nad predsieňou, nižšia veža je nad svätyňou. Každá veža má kupolu, trojramenný železný kríž a tri zvony.

Dominantou chrámu je vzácny päťradový, bohato vyrezávaný ikonostas z 18. storočia. Hlavný rad obsahuje ikony sv. Biskupa Mikuláša, Panny Márie Hodegetrie, Krista učiteľa a ikonu sv. Michala archanjela. V strede hlavnej rady sú dvojkrídlové cárske dvere, na ktorých je atypicky vyobrazených spolu 12 medailónov Stromu Jesseho, teda Kristovho rodokmeňa. Osobitnú pozornosť si zaslúži ikonostas Mandylion – Kristova tvár na obruse na zábradlí chóru, za ktorým je oltár s nádhernou ikonou Piety, Bohorodičky, ktorá drží v náručí telo mŕtveho Krista. Tieto ikony pochádzajú zo 16. a 17. storočia.

Kostol je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, je súčasťou obecného cintorína a dodnes sa tu konajú pravidelné bohoslužby - nedeľa: 8:00 hod. alebo 11:15 hod., cez týždeň: vo štvrtok o 9:00 hod. alebo o 16:30 hod.Najčastejšie otázky o atrakcii Drevený chrám sv. archanjela Michala Uličské Krivé

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3