Drevený chrám sv. archanjela Michala Uličské Krivé

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Snina, Uličské Krivé

Gréckokatolícky kostol v Uličských Krivých, cca 15 kilometrov od mesta Bardejov, postavený v roku 1718 na mieste pôvodného staršieho kostola a venovaný sv. archanjelovi Michalovi. Jednoduchá a zároveň masívna trojpriestorová stavba so zrubovou konštrukciou pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene a dvoch veží. Vyššia veža je nad predsieňou, nižšia veža je nad svätyňou. Každá veža má kupolu, trojramenný železný kríž a tri zvony.

Dominantou chrámu je vzácny päťradový, bohato vyrezávaný ikonostas z 18. storočia. Hlavný rad obsahuje ikony sv. Biskupa Mikuláša, Panny Márie Hodegetrie, Krista učiteľa a ikonu sv. Michala archanjela. V strede hlavnej rady sú dvojkrídlové cárske dvere, na ktorých je atypicky vyobrazených spolu 12 medailónov Stromu Jesseho, teda Kristovho rodokmeňa. Osobitnú pozornosť si zaslúži ikonostas Mandylion – Kristova tvár na obruse na zábradlí chóru, za ktorým je oltár s nádhernou ikonou Piety, Bohorodičky, ktorá drží v náručí telo mŕtveho Krista. Tieto ikony pochádzajú zo 16. a 17. storočia.

Kostol je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, je súčasťou obecného cintorína a dodnes sa tu konajú pravidelné bohoslužby - nedeľa: 8:00 hod. alebo 11:15 hod., cez týždeň: vo štvrtok o 9:00 hod. alebo o 16:30 hod.Najčastejšie otázky o atrakcii Drevený chrám sv. archanjela Michala Uličské Krivé

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3