Turistický región
Východné Slovensko, Spiš, Košický kraj, Slovenský Raj, Hnilecké vrchy, Poráčska dolina

Jaskyňa Šarkanova diera

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Spišská Nová Ves, Poráč

Puklinovo-riečna jaskyňa a prírodná pamiatka na sever od obce Poráč v pohorí Volovských vrchov, okres Spišská Nová. Nachádzajú sa v nej zvyšky sintrovej výzdoby, významné archeologické a paleontologické nálezy. Jej chodby sú hlboké 177 m a jej najzaujímavejšími časťami sú Pastierska chodba, Vysoký dóm a Galéria. Vľavo od otvoru Šarkanovej diery sa nachádza ďalšia, avšak verejnosti neprístupná, jaskyňa Chyža, v ktorej sa našli najstaršie kosti domestikovaného psa na Slovensku. Archeologický výskum v roku 1951 pod vedením vedca Dr. Juraja Bártu (Archeologický ústav SAV) vyriešil datovanie pravekého osídlenia. Obidve jaskyne boli osídlené v mladšej dobe kamennej (cca 4 400 rokov p. n. l.). Našli sa tu vedľa seba črepy kultúry s lineárnou a bukovohorskou keramikou. Je to najvyššie položený nález (690 m.n.m.) lineárnej keramiky na Sovensku. Pre svoj význam bola jaskyňa v roku 1979 vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

Jaskyňa je verejnosti voľne prístupná a je súčasťou 1,5 km dlhého Náučného chodníka Šarkanova diera s obce Poráč so štyrmi zístavkami a informačnými panelmi (Ľudia Galmusu, Fauna a flóra, Galmus ako turistický systém, Šarkanova diera a Chyža).Najčastejšie otázky o atrakcii Jaskyňa Šarkanova diera

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3