Turistický región
Východné Slovensko, Gemer, Košický kraj, Revúcka vrchovina, Slovenské rudohorie, Slovenský Kras

Jaskyňa Silická ľadnica

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Rožňava, Silica

Celoročne zaľadnená priepasť dlhá 1 km v Národnom parku Slovenský kras nad obcou Silica, približne 22 km od mesta Rožňava. Jaskyňa situovaná v nadmorskej výške 503 m.n.m.  je najnižšie položenou ľadovou jaskyňou na svete. Je stará pravdepodobne 2000 rokov a vznikla prepadnutím stropu podzemného dómu. Pred zaľadnením bola viackrát osídlená a podľa archeologických nálezov obývaná pravekými ľuďmi.

V zimnom období sa v jaskyni zdržiavajú netopier obyčajný a podkovár malý, ojedinele aj vzácny netopier riasnatý a vďaka špecifickej mikroklíme, ktorá vytvára vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, sa tu vyskytuje niekoľko vzácnych endemických foriem troglofilných druhov chrobákov Duvalius bokori a Duvalius hungaricus, ďalej napr. západokarpatský endemit mnohonôžka Hylebainosoma tatranum a pavúk Ischyropsalis manicata.

V roku 1892 bola jaskyňa vyhlásená za Národnú prírodnú pamiatku a od roku 1995 je súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Východiskovým bodom je obec Silica. Trasa k jaskyni je značená žltou farbou, trvá približne 20 min a nie je náročná. Do vstupnej portálovej časti jaskyne vedie odbočka zo značkovaného turistického chodníka a z upravenej terasy môžu návštevníci nazrieť do chladného útrobia jaskyne a vidieť dokonca aj menšie útvary ľadovej výplne. Pohyb mimo vyznačeného chodníka je zakázaný, ba dokonca nebezpečný. Najčastejšie otázky o atrakcii Jaskyňa Silická ľadnica

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3