Turistický región
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Čergov, Ondavská vrchovina
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Hrad Zborov

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Zborov
Obľúbené

Zrúcanina hradu nad obcou Zborov, na Ondavskej vrchovine, okres Bardejov. Prvé informácie o hrade sú z obdobia po roku 1317, ale žadna hodnoverná listina, ktorá by sa zmieňovala o stavbe hradu, neexistuje. Pôvodne plnil  strážnu funkciu na obchodnej ceste do Poľska a bol  pohraničným sídlom vtedajších vymedzených hraníc s Uhorskom. Vystriedalo sa v ňom niekoľko rodov a v roku 1864 bol hrad zničený vojskami protihabsburského povstania. Celý hradný vrch je vyhlásený za štátnu prírodnú rezerváciu. V roku 2010 vzniklo občianske združenie na záchranu hradu Zborov a v roku 2019 sa podarilo slávnostne znovu otvoriť po rozsiahlych opravách hradný most. Hlavnou časťou hradu je mohutná veža - donjon a zachovali sa aj jeho múry, niektoré len v základoch, iné do značnej výšky. V múroch nájdeme strielne, nárožné kvádrovanie, otvory okien a dvier, na niektorých sa zachovala renesančná omietka s grafitovou ornamentikou. K hradu vedie niekoľko prístupových trás. Najčastejšie otázky o atrakcii Hrad Zborov

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3