Turistický región
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Čergov, Ondavská vrchovina
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Bazilika svätého Egídia v Bardejove

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Bardejov
Obľúbené

Gotická sakrálna stavba z 13 st. nachádzajúca sa v historickom centre Bardejova, v severnej časti Radničného námestia. Okolo roku 1206 sa na tomto mieste usadili cisterciánski mnísi z poľskej Koprzywnice a založili tu kláštor zasvätený svätému Egídiovi, no v dôsledku náhlych zmien ho cisterciáni v druhej polovici 13. st. (okolo r. 1271) opustili. V ďalšom období došlo k viacerým stavebným úpravám a rozšíreniu chrámu, ale aj k viacerým pohromám - požiare v rokoch 1550, 1577, 1640, 1774 a 1878, zemetrasenia v roku 1725, prasknutie múrov kostola v roku 1836 a napokon bombardovanie v roku 1944.

Chrám sv. Egídia je trojloďová stavba bazilikálneho typu s loďami a hlavným vchodom, presbytériom, sakristiou a troma kaplnkami - kaplnkou Panny Márie, sv. Alžbety, nad hlavným vchodom, a sv. Ondreja. Presbytérium je oddelené od hlavnej lode osvetlenej bazilkálnymi oknami, víťazným oblúkom, ktorý je doplnený súsoším Kalvárie z konca 15. st. A na juhozápadnom rohu chrámu je veža so štvorcovým pôdorysom. Okrem význačných architektonických hodnôt je bardejovský chrám pozoruhodný najmä vnútorným zariadením. Nachádza sa tu 11 neskorogotických krídlových oltárov, postavených v 15. a 16. st., ktoré tvoria unikátnu kolekciu oltárov zachovaných na jednom mieste. Za najcennejší z nich sa považuje bočný oltár Narodenia Pána, ktorý patrí medzi najkrajšie, najcennejšie a umelecky najhodnotnejšie krídlové oltáre. Unikátom je plastika korpus Krista z tzv. Malej kalvárie zo začiatku 16. st., pripisovaný Majstrovi Pavlovi z Levoče, ďalej plastiky umiestnené v súčasnosti v oltári sv. Anny (Panna Mária s Dieťaťom na rukách, sv. Margita, sv. Katarína a sv. Dorota) a ďalšie pamiatky. K vzácnym stredovekým sochárskym prácam patrí súsošie Golgoty z konca 15. st. a na tráme pod Víťazným oblúkom.

Chrám sv. Egídia bohatosťou svojich architektonických tvarov i výtvarných prvkov, rozmernosťou i umeleckou úrovňou a vzácnym chrámovým mobiliárom evokujúcim pôvodný stredoveký sakrálny priestor je spolu s neďalekou historickou mestskou radnicou dominantou bardejovského námestia a je veľkým turistickým lákadlom pre návštevníkov.Najčastejšie otázky o atrakcii Bazilika svätého Egídia v Bardejove

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3