Flóra v Malej Fatre

Flóra | Fauna | Návštevný poriadok | Lyžovanie | Fotogaléria | Zaujímavosti

Flóra Malá FatraTakmer celú oblasť NP Malá Fatra pokrývajú lesy - zaberajú 83% celkovej plochy. V lesoch prevažujú buky, vo vyšších polohách sú to smrečiny, no na niektorých miestach nájdete aj borovicu, jedľu alebo javor.

Tesne pod vrcholom rastie kosodrevina a nad ňou sa už rozprestierajú rozsiahle alpínske lúky s vysokohorskými rastlinami ako horec Clusiov, astra alpínska, dryádka osemlupienková, stračia nôžka a iné. Flóru zastupuje viac ako 900 druhov vyšších rastlín.

Z húb sa tu vyskytuje aj zákonom chránená huba Šamonia modrejúca (Chamonixia caespitosa). Zber lesných plodov a rastlín je v národnom parku zakázaný, zbierať ich môžu len majitelia a užívatelia pozemkov.

 

Flóra na Malej Fatre

- 900 druhov vyšších rastlín

- 22 druhov západokarpatských endemitov

- 14 karpatských endemitov

- 15 karpatských subendemitov

- 1 vlastný endemit Malej Fatry, jarabina Margittaiho