Fauna v Malej Fatre

Fauna v Malej FatreŽivočíšnu ríšu NP Malá Fatra zastupujú hlavne horské druhy. Zachovali sa tu viaceré druhy cicavcov a vtákov, ktoré sú v iných oblastiach už na ústupe.

Územie NP Malá Fatra je významné pre hniezdenie vtáctva lesov, skalnatých biotopov a horských lúk ako bocian čierny, orol skalný, tetrov obyčajný, chrapkáč poľný, výr skalný, žlna sivá, ďubník trojprstý, vrchárka červenkavá, drozd kolohrivý, skaliar pestrý, kolibiarik sykavý, murárik červenokrídly, sýkorka chochlatá.

Z cicavcov v NP Malá Fatra žijú napríklad medveď hnedý, rys ostrovid, vydra riečna, vlk obyčajný, mačka divá, srnec hôrny a jeleň lesný.

Mimoriadne bohatá je fauna motýľov a chrobákov, ako napríklad Jasoň červenooký a Jasoň chochláčkový.