Zaujímavosti v Malej Fatre

V národnom parku Malá Fatra a v jeho okolí sa nachádza veľké množstvo kultúrnych a historických pamiatok. Niektoré z nich vyberáme.

Hrad Strečno
Zrúcanina hradu Strečno dominuje nad tokom váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Aj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Výsledky historicko-architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka.

Otváracie hodiny:
1.november-11.apríl: zatvorené
(otvorený len pre vopred ohlásené návštevy ( min 20 osôb ), počas pracovného týždňa od pondelok – piatok 7,00 - 15,00 hod.)
12.apríl - 30.jún: Po-Ne 9.00 - 17.00 (posledný vstup o 16.00)
1.júl - 31.august: Po-Ne 9.00 - 18.00 (posledný vstup o 17.00)
1. - 30.september: Po-Ne 9.00 - 17.00 (posledný vstup o 16.00)
1. - 31.október: Po-Ne 9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00).

Múzeum slovenskej dediny Martin
Múzeum Slovenskej dedinyV tejto najväčšej expozícii v prírode na Slovensku je sústredených takmer 100 objektov ľudového staviteľstva zo severozápadného Slovenska. V súčasnosti je sprístupný región Orava s cennými dokladmi ľudovej stavebnej kultúry, ktoré spolu s úpravou dvorov, záhradkami, poľnosťami ako aj vybavením interiérov predstavujú spôsob života a bývania obyvateľov tohto regiónu v minulosti. Záujmu sa tešia aj novšie sprístupnené objekty v regióne Turiec - filagória zo Slovenského Pravna, drevený kostol z Rudna a obytná usadlosť z Nolčova, ako aj objekt bačova z Papradna a jednotriednej školy z Petrovíc v regióne Kysuce- Podjavorníky. Počas sezóny sa uskutočnujú programy národopisného roka, v ktorých sa predstavujú ľudoví výrobcovia, umelci, remeselníci s ukážkami tradičnej ľudovej výroby a folklórne skupiny s ukážkami zvykoslovia a folklóru.Múzeum Slovenskej dediny Martin
Otváracie hodiny:
1.máj - 30.jún Ut-Ne 9.00 - 18.00
1.júl - 31.august Ut-Ne 9.00 - 18.00
1.september - 31.október Ut-Ne 9.00 - 17.00
1.november - 30.apríl Ut-Pi,Ne 10.00 - 14.00

Slovenský Betlehem - Rajecká Lesná
Monumentálne rezbárske dielo Slovenský Betlehem nájdete v obci Rajecká Lesná.
V strede obce, hneď vedľa kostola, bol postavený Dom Božieho narodenia. Budovu projektoval ing. Stanislav Machovčák zo Staškova. Stavebné práce sa realizovali vďaka pomoci obyvateľov celej obce, ale i okolia. V novembri 1995 bol v tomto dome otvorený pre verejnosť Slovenský Betlehem.
Je to obdivuhodné dielo majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc, ktoré nezobrazuje len Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Myšlienkou Jozefa Pekaru bolo včleniť do biblického prostredia obrazy zo života slovenského ľudu. Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a iné. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny.

Dielo zobrazuje práce a remeslá, ktorými sa voľakedy slovenský ľud zaoberal, jeho národné kroje, zvyky a spôsob života. Postavy sa pohybujú, pracujú, zabávajú. Slovenský Betlehem je učebnicou dejepisu i zemepisu, zrkadlom umu a umenia rezbárskych tradícií v Rajci. Dýcha z neho optimizmus, radosť z práce i zo života, všedný i sviatočný deň prostého človeka. Dielo je dlhé 8,5 m, široké 2,5 m a vysoké 3 m. Spolu je tu rozmiestnených asi 300 postáv, z ktorých sa polovica aj pohybuje.

Otváracie hodiny:
denne od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.

Splavovanie Váhu na pltiach
Plavby sa vykonávajú na úseku Bariérová – Strečno na pltiach s typovým označením Strečno. Stále väčší záujem klientely z celého sveta ich spokojnosť, iba priaznivé ohlasy a profesionálne zvládnutie celého spektra služieb v rámci tejto nezvyčajnej ponuky s typickými slovenskými prvkami, sú predpokladom, že aj Vy navštívite túto atrakciu. Začiatok plavby na pltiach (Štart) je na Pltisku Bariérová. Parkovisko pre autobusy pri Pltisku sa nachádza na hlavnej ceste č. 18/E50, 7 km od Strečna – smer Martin, vľavo (nad druhým železničným tunelom) V smere od Martina sa Pltisko nachádza 1,7 km od hranice martinského a žilinského okresu, vpravo.

Bližšie informácie a objednávky: http://plte.strecno.sk/