Turistický región
Západné Slovensko, Bratislava a okolie, Južné Slovensko, Malé Karpaty, Bratislavský kraj
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Slovenské národné múzeum (SNM) Bratislava

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Bratislava I, Bratislava - Staré Mesto
Obľúbené

Najväčšia kultúrna inštitúcia na Slovensku. Hlavná budova SNM je na Vajanského nábreží v Bratislave, v ktorej dnes sídli Prírodovedné múzeum a Generálne riaditeľstvo SNM. Stavba súčasnej sídelnej budovy SNM bola pôvodne určená pre Poľnohospodárske múzeum (1924–1940), pobočku Československého zemědělského muzea (1924 – 1928), ktorého expozície boli slávnostne otvorené 4. mája 1930. Projekt podľa návrhu architekta Milana Michala Harminca, jedného z najaktívnejších predstaviteľov tzv. prvej generácie slovenských architektov, bol realizovaný v rokoch 1924 – 1928.

Múzeum zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí a realizuje aj ďalšie formy múzejnej komunikácie. Rieši vedeckovýskumné úlohy a výsledky sprístupňuje verejnosti formou vydavateľskej a publikačnej činnosti.

Je to vrcholná celoštátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Spadá pod ňu ďalších 18 múzeí. Ročne uskutočňuje viac ako dve stovky výstav a niekoľko tisíc iných podujatí doma ako aj v zahraničí. Chráni viac ako 3,8 mil. zbierkových predmetov všetkých vedných odborov a spravuje aj niekoľko desiatok národných kultúrnych pamiatok SR.


Najčastejšie otázky o atrakcii Slovenské národné múzeum (SNM) Bratislava

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3