Sakrálne miesta v Trenčianskom kraji

Kalvária a Kaplnka sv. kríža, Stará Turá

Mapa
Trenčiansky kraj - Stará Turá
Kalvária v Starej Turej na rímskokatolíckom cintoríne na Drahách v časti mesta „Nad humnami". Štrnást zastavení Krížovej cesty lemuje...

Púť k Dubnickej Panne Márii

Mapa
Trenčiansky kraj - Dubnica nad Váhom
Púte k milostivej soche Panny Márie do Dubnice nad Váhom sa každoročne konávajú za obrovskej účasti ľudu od roku 1742. Význam týchto...

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne

Mapa
Trenčiansky kraj - Skalka nad Váhom
Pútnické miesto na území farnosti Skalka nad Váhom v Nitrianskej diecéze. Patrí medzi najstaršie pútnické miesta na Slovensku a jeho dejiny...

Kríž Butkov, Skalné saktuárium Božieho Milosrdenstva Ladce

Mapa
Trenčiansky kraj - Ladce
Kríž Butkov a sakrálne stavby na okraji kameňolomu pri obci Ladce, najmladšie pútnické miesto na Slovensku, ktoré vzniklo v roku 2013. Je...
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu