Planetária a observatória v Bratislavskom kraji

AGO observatórium Modra - Piesok

Mapa
Bratislavský kraj - Modra
Astronomické a geofyzikálne observatórium Univerzity Komenského je vedecko-výskumným a vzdelávacím pracoviskom Katedry astronómie, fyziky...
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu