Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Dolný Kubín, Dolný Kubín

Oravské múzeum v Dolnom Kubíne vzniklo v roku 1980 spojením Múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravského vlastivedného múzea. Patrí medzi najstaršie literárne múzeá na Slovensku a od roku 1983 nesie názov podľa významného slovenského rodáka, básnika, spisovateľa, prekladateľa a právnika, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Sídlom múzea je historická budova Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne.

Hlavnou náplňou múzea je na základe prieskum a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia, a to s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava. Múzeum sa špecializuje aj na oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

Spravuje 10 objektov, z ktorých 7 sú národné kultúrne pamiatky, v ktorých sa nachádza 8 expozícií: • Oravský hrad • Oravská lesná železnica • Čaplovičova knižnica • Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava • Florinov dom v Dolnom Kubíne • Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej • Expozíca Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy • Expozícia Mila Urbana v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou

Oravské múzeum získalo aj 1. miesto v súťaži Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Pamiatka roka 2006, súťažná kategória Reštaurátorské práce, za obnovu Kaplnky sv. Michala, ktorá je súčasťou NKP Oravský hrad v Oravskom Podzámku. Pre viac informácií o jednotlivých kultúrnych pamiatkach a expozíciach pozri TU.


Najčastejšie otázky o atrakcii Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3