Turistický región
Východné Slovensko, Spiš, Prešovský kraj, Branisko, Levočské vrchy, Levočská dolina

Bazilika sv. Jakuba Levoča - Oltár Majstra Pavla z Levoče

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Levoča, Levoča

Gotická sakrálna stavba zo 14. st. sa nachádza v meste Levoča a spolu s neďaleko stojacou renesančnou mestskou radnicou s arkádami sú dominantou levočského Námestia Majstra Pavla. Patrí medzi najväčšie slovenské gotické chrámy. Je farským kostolom levočskej rímskokatolíckej farnosti a slúži veriacim denne na bohoslužby už vyše 700 rokov. Zasvätený je apoštolovi sv. Jakubovi staršiemu, ochrancovi bojovníkov, pútnikov a robotníkov, ktorého si uctievala celá stredoveká Európa. Jeho sviatok sa slávi 25. júla a v ten deň sa v minulosti konali v Levoči veľké výročné jarmoky.

Kostol sv. Jakuba patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku a spolu s jeho interiérovým vybavením (gotický oltár, dielo Jána Szilassyho monštrancie, kalichy a iné bohoslužobné predmety vyzdobené emailovým a tepaným dekorom, vykladané drahokamami a českými granátmi z druhej polovice 18. storočiaj ) je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Hlavný neskorogotický drevený oltár patrí medzi najvyššie vo svete, dosahuje výšku 18,62 m, celý je z lipového dreva a vznikol v rokoch 1507 - 1517 v dielni sochára Majstra Pavla z Levoče, ktorý dal údajne svoju vlastnú podobizeň jednej z dvanástich sôch apoštolov na nádhernej kompozícii Poslednej večere v predele oltára.

K ďalším pamiatkam kostola patrí oltár Panny Márie snežnej, sv. Petra a Pavla, Jánov oltár, Korvínovský, t.j. Vir dolorum, sv. Anny a sv. Kataríny, oltár Narodenia, drevené senátorské lavice, kovová krstiteľnica, omšové ozdoby, kalichy, monštrancie a gotické nástenné maľby. Mesto Levoča, ktorej Centrálne námestie lemuje vyše 50 pozoruhodných meštianskych a patricijských domov, je od roku 2009 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.Najčastejšie otázky o atrakcii Bazilika sv. Jakuba Levoča - Oltár Majstra Pavla z Levoče

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3