Turistický región
Východné Slovensko, Spiš, Prešovský kraj, Branisko, Levočské vrchy, Levočská dolina

Starobylé mesto Levoča

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Levoča, Levoča

Vďaka svojej bohatej minulosti patrí medzi jedno z najnavštevovanejších miest Slovenska. Nachádza sa na východe Slovenska, v regióne Spiš, pod Levočskými vrchmi. Po prvý raz sa mesto spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1249 pod názvom Leucha, v roku 1271 sa stáva hlavným centrom nemeckej kolonizácie na Spiši a v roku 1323 je vyhlásené za slobodné kráľovské mesto. Rozvoj mesta napredoval a to vďaka výsade práva skladu, ktorú mestu udelil Karol Róbert v roku 1321. Levočania obchodovali s Krakovom, hansovnými mestami, s Benátkami a levočskí remeselníci vyrábali nielen pre miestnu spotrebu, ale aj pre trhy a jarmoky v celom Uhorsku a Poľsku. Neskôr sa Levoča stala jedným z hlavných centier renesancie a humanizmu v Uhorsku.

Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter stredovekého mesta. Historické jadro mesta bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a od roku 2009 je mesto Levoča zapísané na Zozname Svetového dedičstva UNESCO a to vďaka množstvu historických pamiatok a umeleckých skvostov. A právom patrí medzi najkrajšie historické starobylé mestá na Slovensku.

Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta patrí Chrám svätého Jakuba s 11 gotickými a renesančnými krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete (18,6 m), obrovské stredoveké námestie obklopené renesančnými domami, renesančná radnica s arkádami, dva vzácne kostoly s barokovým interiérom, klasicistické budovy župného domu a evanjelického kostola a hradobný systém s dĺžkou 2,5 km, ktorý obklopuje historické centrum mesta (z 15 bášt a veží sa zachovalo šesť, z toho tri brány: Košická, Poľská a Menhardská). Župný dom, sídlo administratívy, ktorý postavil v rokoch 1806 - 1826 architekt Egru Anton patril medzi najkrajšie župné domy v bývalom Uhorsku. Jedinečným je aj oltár z lipového dreva v Chráme sv. Jakuba, ktorý postavil Majster Pavol z Levoče, a ktorý je najväčším neskorogotickým krídlovým oltárom na svete. V budove starého kláštora minoritov je jediná úplne zachovaná krížová chodba na Slovensku zo 14. st. Na námestí stojí aj tzv. klietka hanby zo 16. st., ktorá sa v minulosti využívala na verejné pranierovanie. A centrálne námestie mesta obklopuje vyše 50 pozoruhodných meštianskych a patricijských domov, z ktorých na prvý pohľad zaujme najmä renesančný Thurzov dom z roku 1904.

Mesto Levoča sa radí aj medzi významné pútnické miesta. Vysoko nad mestom sa týči Mariánska hora, na ktorej sa každoročne na začiatku júla stretávajú pútnici z celého Slovenska. V roku 1995 sa tu konala aj najväčšia púť na Slovensku pri príležitosti návštevy sv. otca pápeža Jána Pavla II na Slovensku.

Levoča je doslova kultúrno-historický poklad medzi slovenskými mestami s množstvom stavebných historických pamiatok viažúcich sa k slávnym dejinám tohoto krásneho mesta, ktoré odporúčame jednoznačne pri potulkách Slovenskom navštíviť.Najčastejšie otázky o atrakcii Starobylé mesto Levoča

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3