Turistický región
Východné Slovensko, Spiš, Prešovský kraj, Branisko, Levočské vrchy, Levočská dolina
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Kostol Ducha svätého a Kláštor Minoritov Levoča

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Levoča, Levoča
Obľúbené

 V roku 1209 sv. František z Assisi dostal ústne schválenie svojho spôsobu života a tento rok sa považuje a za rok založenia radu minoritov. Rehoľa menších bratov, minoritov, je rodinou synov sv. Františka, ktorá sa snažila a snaží žiť v otvorenosti na Ducha svätého, ktorý ich vedie k láske voči ukrižovanému Kristovi prítomnom v druhom človeku, a pripúšťajú aj určité ústupky hlavne vo vzťahu k ideálu chudoby. Na Slovensko prišli bratia už za života sv. Františka. Najstarší konvent na našom území bol založený v roku 1230. Bratia sa usadzovali predovšetkým v mestách, aby mohli pôsobiť priamo medzi ľudom. Minoriti prišli do Levoče koncom 13. alebo začiatkom 14. st.. V Lányiho kronike sa rok 1308 spomína ako rok založenia prvého minoritského kláštora

Barokový kláštorný kostol z prvej polovice 14. st. (nazývaný tiež Gymnaziálny kostol alebo Čierny kostol) a komplex priľahlých kláštorných budov, ktoré postavili v rokch 1748 - 1755,  sa nachádzajú  sa za Košickou bránou v Levoči. Kostol je jedným z najväčších kresťanských chrámov na Slovensku a je ukážkou vynikajúceho stavebného umenia obdobia gotiky. V roku 1671 bola loď kostola prebudovaná v barokovom slohu, avšak prvky gotickej architektúry sa zachovali najmä v presbytériu, kružby okien, hlavice, pätky klenieb, sedílie. Z gotického interiéru sa zachovala ešte gotická socha Madony z 15. st. na hlavnom oltári. Okrem nej sú na oltári aj barokové sochy uhorských kráľov a jezuitských svätcov. V sakristii je umiestnená maľba z prvej polovice 14. st., ktorá znázorňuje Ukrižovanie, nad portálom do sakristie je Smrť a Nanebovzatie Panny Márie. Na priečelí kostola je nástenná maľba so symbolmi Viery, Nádeje a Lásky. Na prízemí kláštora sa nachádza z čias jeho vzniku aj jediná úplne zachovaná krížová chodba na Slovensku. V 16. st. slúžil kostol slovenskej evanjelickej obci a od roku 1671 patril jezuitom, ktorí pri kláštore zriadili gymnázium, ktoré tu ma sídlo aj dnes. V roku 1994 bol rádu prinavrátený celý kláštor a o rok neskôr bol v kláštore zriadený postulát, do ktorého sú prijímaní noví kandidáti na rehoľný život.


Najčastejšie otázky o atrakcii Kostol Ducha svätého a Kláštor Minoritov Levoča

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3