Kláštorné múzeum Červený Kláštor

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Kežmarok, Červený Kláštor

Kartuziánsky alebo Lechnický kláštor (Národná kultúrna pamiatka) bol založený v roku 1319 a leží v malebnom vyústení Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku. Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov. Rehoľa kartuziánov tu pôsobila v 14. - 16. storočí a patrila k najprísnejším kontemplatívnym rádom v rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý je absolútne verný dodnes zásadám svojich zakladateľov.

Múzeum Červený Kláštor zriadil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky dňa 23. júna 2010. Jeho základným poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, ochraňovať, odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať zbierkové predmety a dokumentárne a archívne materiály viažuce sa k histórii, pôsobeniu a hmotnému a duchovnému posolstvu Kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor a v sídelnom regióne Horného Spiša.

Rozsiahla stavebná rekonštrukcia areálu kláštora sa uskutočnila v rokoch 1956 - 1966 a čiastkovo pokračovala do 80 - tych rokov 20. storočia. V roku 2007 bola ukončená 1. etapa reštaurátorských prác v kostole sv. Antona pustovníka a kostol bol verejnosti sprístupnený ako súčasť múzeálnej expozície. Prvá expozícia v kláštore bola pre verejnosť otvorená 5. júna 1966, v rokoch 1999 - 2007 v kláštore prezentovalo svoju expozíciu Ľubovnianske múzeum zo Starej Ľubovne a od roku 2008 je návštevníkom sprístupnená múzeálna expozícia, ktorá približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne umelecko-historické pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj z celej oblasti severného Spiša.

Múzeum Červený Kláštor je otvorené celoročne od pondelka do nedele a expozícia je prístupná počas otváracích hodín múzea.Najčastejšie otázky o atrakcii Kláštorné múzeum Červený Kláštor

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3