Turistický región
Východné Slovensko, Zamagurie, Spiš, Prešovský kraj, Spišská Magura, Pieniny
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Kláštorné múzeum Červený Kláštor

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Kežmarok, Červený Kláštor
Obľúbené

Kartuziánsky alebo Lechnický kláštor (Národná kultúrna pamiatka) bol založený v roku 1319 a leží v malebnom vyústení Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku. Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov. Rehoľa kartuziánov tu pôsobila v 14. - 16. storočí a patrila k najprísnejším kontemplatívnym rádom v rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý je absolútne verný dodnes zásadám svojich zakladateľov.

Múzeum Červený Kláštor zriadil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky dňa 23. júna 2010. Jeho základným poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, ochraňovať, odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať zbierkové predmety a dokumentárne a archívne materiály viažuce sa k histórii, pôsobeniu a hmotnému a duchovnému posolstvu Kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor a v sídelnom regióne Horného Spiša.

Rozsiahla stavebná rekonštrukcia areálu kláštora sa uskutočnila v rokoch 1956 - 1966 a čiastkovo pokračovala do 80 - tych rokov 20. storočia. V roku 2007 bola ukončená 1. etapa reštaurátorských prác v kostole sv. Antona pustovníka a kostol bol verejnosti sprístupnený ako súčasť múzeálnej expozície. Prvá expozícia v kláštore bola pre verejnosť otvorená 5. júna 1966, v rokoch 1999 - 2007 v kláštore prezentovalo svoju expozíciu Ľubovnianske múzeum zo Starej Ľubovne a od roku 2008 je návštevníkom sprístupnená múzeálna expozícia, ktorá približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne umelecko-historické pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj z celej oblasti severného Spiša.

Múzeum Červený Kláštor je otvorené celoročne od pondelka do nedele a expozícia je prístupná počas otváracích hodín múzea.Najčastejšie otázky o atrakcii Kláštorné múzeum Červený Kláštor

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3