Čákiho (Csákyho) kaštieľ v Prievoze

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov

Kaštieľ sa nachádza v hlavnom meste Bratislava, v mestskej časti Ružinov. Pravdepodobne ho dal postaviť v roku 1902 ako svoje letné a lovecké sídlo gróf Eugen Čáki. Súčasťou kaštieľa je Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, ktorá slúžila do vybudovania kostola sv. Vincenta v Ružinove ako farský kostol. Neskôr, v rokoch 1916 - 1933, bol zámok postupne rozpredaný a aj s časťou záhrady ho kúpili rádové sestry kongregácie Dcér svätého Františka z Assisi. Tie vybudovali v zámku kláštor a v časti bývalej koniarne lazaret. V roku 1954 bol kaštieľ znárodnený a využíval sa ako geriatrické sanatórium a to až do roku 1989, kedy sa vrátil späť do vlastníctva cirkvi. V rokoch 2003 - 2006 bol zrekonštruovaný a dokonca v roku 2006 vyhral v súťaži Kultúrna pamiatka roka. 

V súčasnosti slúžia priestory kaštieľa ako nemocnica a hospic. Areál je sprístupnený verejnosti, no do interiéru kaštieľa je vstup možný len na požiadanie.Najčastejšie otázky o atrakcii Čákiho (Csákyho) kaštieľ v Prievoze

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3