Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Levoča, Levoča

Najstaršie navštevované pútnické miesto východného Slovenska sa nachádza v Levoči na Mariánskej hore. V roku 2005 sa bazilika na Mariánskej hore začlenila medzi svetové pútnické miesta a patrí do zoznamu Európskeho združenia mariánskych pútnických miest. Na tomto mieste bola pôvodne v roku 1247 postavená kaplnka, ktorá bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Každoročne sa tu potom konali ďakovné procesie aj spolu s obyvateľmi susedných obcí a takto vznikla prvá pútnická tradícia. Kaplnku dal farár Servác v roku 1470 prestavať na gotický kostol, ktorý neskôr zbúrali a základný kameň nového kostola položil farár Martin Engelbert 13. mája 1766. Kostol bol postavený v tom istom roku. Ten sa tak postupne niekoľkokrát prestavoval, zväčšoval a rekonštruoval až do dnešnej podoby, ktorá bola postavená v rokoch 1906 - 1922. 26. januára 1984  Svätý Otec Ján Pavol II. povýšil kostol na menšiu baziliku, ktorá bola v roku 1995 jedným z jeho cieľov návštevy na Slovensku. Bazilika dostala i výsady, čiže privilégia a pri návšteve baziliky môžu veriaci za obvyklých podmienok získať úplné odpustky v určité dni v roku.

Mariánsku horu v Levoči navštívia každoročne v prvú júlovú nedeľu tisícky pútnikov, aby tu načerpali duchovnú silu. Najväčšia púť bola za prítomnosti Svätého Otca Jána Pavla II. 3. júla 1995, kedy sa spolu s ním okolo Matky Božej zúčastnilo vyše 650.000 pútnikov.

K bazilike sa je možné dostať pešo, autom alebo kývadlovou dopravou. Z centra Levoče je to k bazilike na Mariánskej hore približne 6 km. Vstup do baziliky je bezplatný, bohoslužby sa počas zimných mesiacoch nekonajú.Najčastejšie otázky o atrakcii Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3