Fauna a flóra na Orave

Fauna na OraveÚzemie regiónu Orava leží zväčšej časti v chladnej oblasti. Iba dolina rieky Orava má o niečo teplejšie podnebie a patrí do mierne teplej oblasti. Vytvorenie vodnej nádrže Orava spôsobilo zmenu pôvodných lúčnych spoločenstiev. Súčasne sa zaznamenal výskyt niektorých nových druhov rýb a vtákov. Zaznamenalo sa aj prvé zahniezdenie orliaka morského. Živočíšstvo Oravy patrí do eurosibírskej podoblasti. Rôzne tvary reliéfu a značné rozpätie nadmorskej výšky spôsobili, že na území Oravy sa vyskytujú rôzne skupiny živočíchov. V podhorskom stupni sa vyskytuje škovránok poľný, jarabica poľná, jastrab obyčajný, myšiak hôrny, sokol, myšiar pustovka.


Fauna oravaNajväčšiu plochu regiónu Orava pokrýva jedľa, buk a borovica, zväčšej časti smrekové monokultúry. Smrekovec opadavý, borovica resp. borovica sosna a borievka sibírska sa vyskytujú v oblasti Babej hory a Pilska. Hojne je na celom území oravy rozšírená borievka obyčajná. V pásme lesov nachádzame typické lesné druhy rastlín ako veternica lesná, kopytník európsky. Vo vlhkých hájoch a krovinách kvitne hlavne kyslička obyčajná a durman obyčajný. Vo vyšších polohách sú v podraste zastúpené rôzne druhy papradí a plavúňov, čučoriedka obyčajná, vres obyčajný, brusnica pravá.