Turistický región
Stredné Slovensko, Podpoľanie, Hont, Južné Slovensko, Banskobystrický kraj, Štiavnické vrchy, Krupinská planina, Poiplie

Tesárske Dupence Hontianske Tesáre

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Krupina, Hontianske Tesáre

Jedinečná a nie veľmi známa turistická atrakcia neďaleko obce Hontianske Tesáre. Nevšedné obydlia, pradávne skalné skrýše vytesané do strmého pieskovcového svahu, po prvýkrát opísal v roku 1902 známy slovenský polyhistor Andrej Kmeť. S najväčšou pravdepodobnosťou slúžili ako útočiská ľudu pred tureckými nájazdami a miestna tradícia ich dokonca kladie ešte ďalej do minulosti, a to až do obdobia tatárskych bojov z prvej polovice 13. storočia.

Dupence sú roztiahnuté v hontianských lesoch na ploche necelých dvoch kilometrov a sú dokopy štyri. Podľa počtu komôrok sa nazývajú Jednodierka (tieto sú v lokalite dve), Dvojdierka a Osemdierka. Z nich najzaujímavejšia je Osemdierka, ktorej vstupný otvor sa nachádza asi 20 m nad zemou. Z centrálneho priestranstva sa vstupuje do ôsmich „izieb“, z ktorých štyri sú veľké, akoby pre dospelých, a štyri malé, akoby pre deti. Dupence sú ťažko prístupné, ale pomocné laná a rebríky nám pomôžu do inak ťažko prístupných skrýš dostať.

Odporúčame navštíviť aj samotnú Tesársku roklinu, dlhé kaňonovité údolie, ktoré vzniklo pôsobením vody na vulkanické horniny. Pramene vody stekajúce po vulkanických horninách vytvorili štyri očarujúce vodopády, z ktorých najvyšší má 8 m. Krása vodopádov sa naplno prejavuje najmä v jarnom období. Východiskovým bodom k dupencom je turistický chodník alebo náučný chodník označený orientačnými šípkami a informačnými tabuľkami vedúci z obce Dvorníky alebo  Hontianskych Tesárov.

Najčastejšie otázky o atrakcii Tesárske Dupence Hontianske Tesáre

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3