Turistický región
Východné Slovensko, Košice a okolie, Košický kraj, Abov, Slanské vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Štátne divadlo Košice

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Košice
Obľúbené

Divadlo má dve scény, hlavná scéna sídli v historickej budove z roku 1899, ktorá bola postavená na mieste vtedajšieho divadla podľa stavebných plánov Adolfa Lánga. Malá scéna sa nachádza v neďalekej secesnej budove. Klasické divadlo ponúka divákom tri súbory – činoherný, operný a baletný. Operný súbor má v repertoári operu aj operetu. Prvá budova Košického divadla bola uvedená do prevádzky v roku 1788, súčasná budova bola slávnostne otvorená 28. septembra 1899. Keď v roku 1920 vzniklo Slovenské národné divadlo v Bratislave, zahájilo svoju činnosť práve v Košiciach Rázusovou hrou Hana. Prvé sezóny 20. rokov vypĺňali tzv. slovenskú sezónu v Košiciach zájazdy SND, ostatné mesiace patrili hosťujúcim maďarským a nemeckým divadelným spoločnostiam. V roku 1945 bolo založené Východoslovenské národné divadlo a prvým riaditeľom sa stal Janko Borodáč.  V rokoch 1946–1947 nieslo divadlo názov Národné divadlo v Košiciach a v roku 1955 bolo premenované na Štátne divadlo čo je názov, ktorý nesie dodnes. V 90. rokoch prešlo historické divadlo rozsiahlou rekonštrukciou a zaradilo sa medzi najkrajšie divadlá nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

V súčasnosti je najväčším umeleckým reprezentantom Košíc operný súbor divadla a je jedným z dvoch slovenských profesionálnych telies, ktoré sa venujú uvádzaniu klasickej baletnej literatúry. Dnes má tento súbor vo svojom repertoári tituly pre všetky vekové kategórie divákov – od rozprávok až po moderné tanečné diela. Košická operná scéna cieľavedome vyhľadáva a poskytuje priestor mladým talentovaným umelcom, stojacim na prahu medzinárodnej kariéry.


Najčastejšie otázky o atrakcii Štátne divadlo Košice

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3