Štátne divadlo Košice

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Košice

Divadlo má dve scény, hlavná scéna sídli v historickej budove z roku 1899, ktorá bola postavená na mieste vtedajšieho divadla podľa stavebných plánov Adolfa Lánga. Malá scéna sa nachádza v neďalekej secesnej budove. Klasické divadlo ponúka divákom tri súbory – činoherný, operný a baletný. Operný súbor má v repertoári operu aj operetu. Prvá budova Košického divadla bola uvedená do prevádzky v roku 1788, súčasná budova bola slávnostne otvorená 28. septembra 1899. Keď v roku 1920 vzniklo Slovenské národné divadlo v Bratislave, zahájilo svoju činnosť práve v Košiciach Rázusovou hrou Hana. Prvé sezóny 20. rokov vypĺňali tzv. slovenskú sezónu v Košiciach zájazdy SND, ostatné mesiace patrili hosťujúcim maďarským a nemeckým divadelným spoločnostiam. V roku 1945 bolo založené Východoslovenské národné divadlo a prvým riaditeľom sa stal Janko Borodáč.  V rokoch 1946–1947 nieslo divadlo názov Národné divadlo v Košiciach a v roku 1955 bolo premenované na Štátne divadlo čo je názov, ktorý nesie dodnes. V 90. rokoch prešlo historické divadlo rozsiahlou rekonštrukciou a zaradilo sa medzi najkrajšie divadlá nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

V súčasnosti je najväčším umeleckým reprezentantom Košíc operný súbor divadla a je jedným z dvoch slovenských profesionálnych telies, ktoré sa venujú uvádzaniu klasickej baletnej literatúry. Dnes má tento súbor vo svojom repertoári tituly pre všetky vekové kategórie divákov – od rozprávok až po moderné tanečné diela. Košická operná scéna cieľavedome vyhľadáva a poskytuje priestor mladým talentovaným umelcom, stojacim na prahu medzinárodnej kariéry.


Najčastejšie otázky o atrakcii Štátne divadlo Košice

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3