Turistický región
Východné Slovensko, Košice a okolie, Košický kraj, Abov, Slanské vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Miklušova väznica a Katov byt

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Košice I, Košice - Staré Mesto
Obľúbené

Miklušova väznica v Košiciach je súbor dvoch prepojených gotických meštianskych domov z prvej polovice 15. storočia, ktoré na začiatku 17. storočia slúžili pre potreby mestskej väznice a mučiarne. Na tieto účely slúžila väznica až do roku 1911, kedy bola daná do správy Hornouhorského múzea (dnešné Východoslovenské múzeum). Legenda hovorí, že bola pomenovaná podľa krutého kata Mikluša, ktorý vraj v meste pôsobil za čias Františka II. Rákociho, no v skutočnosti bol v tomto období košickým katom Antonín Marsalek. V súčasnosti sú priestory väznice upravené pre expozičné účely múzea. V podzemí, v priestoroch hladomorne a v mučiarni, sa nachádza stála inštalácia voskových figurín kata Mikluša, jeho pomocníka ako aj ich obete. Dnes sa tu nachádza taktiež stála expozícia "Košické storočia", ktorá ponúka návštevníkom nahliadnuť do autentickej väzenskej atmosféry s mučiarňou a katom. Ďalej je tu možné vidieť cechové pamiatky inštalované v bývalých celách väzňov, exponáty viažuce sa k dejinám mesta, obchodu a remesla, ako aj ukážky bežných predmetov a zariadenia meštianskeho domu v minulosti.

Súčasťou väznice je aj prepojený Katov byt, ktorý bol postavený pravdepodobne v druhej polovici 17. storočia nad starou hradbovou uličkou, v úrovni druhého podlažia hradbovej veže kolárskeho cechu. V ňom je v súčasnosti je inštalovaná expozícia originálnych popravných mečov košických katov. Návštevníci sa tu oboznámia s históriou a stavebným vývojom lokality atraktívnou formou počítačovej vizualizácie.


Najčastejšie otázky o atrakcii Miklušova väznica a Katov byt

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3