Turistický región
Západné Slovensko, Záhorie, Trnavský kraj, Biele Karpaty, Malé Karpaty, Záhorská nížina, Chvojnická pahorkatina

Šranecké piesky

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Malacky, Malacky

Chránený areál európskeho významu v správe štátnej ochrany prírody Záhorie sa nachádza sa vo vojenskom obvode Záhorie, okres Malacky. Naviate piesky, "slovenská púšť", sa tu rozkladajú na rozlohe vyše 570 km² a piesok tu privial vietor z rieky Moravy pred viac ako 2.6 mil., v období pleistocénu (obdobie striedania medziľadovej a ľadovej doby). Túto "púšť" lemujú bohato nasadené borovicové stromy, ktoré tu dala vysadiť už uhorská kráľovna Mária Terézia, aby tak zabránila jej ďalšiemu  rozšírovaniu. Žije tu veľa vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Zo živočíchov sú to vzácne druhy motýľov, chrobáky, kobylky, koníky, mravcolevy, naša najväčšia jašterica, jašterica zelená, užovky, žaby, ohrozený dudok chochlatý, lelek európsky či pestrofarebný včelárik zlatý, jedenásť druhov netopierov a z rastlín najmä pieskomilné druhy a borovice.

V minulosti bolo na vstup do Vojenské obvodu Záhorie potrebné povolenie. V súčasnosti, ak práve nepreieha vojenské cvičenie, je na toto miesto povolený voľný vstup počas víkendov. Vojenské cvičenia sú vopred plánované a ich harmonogram je možné pozrieť na stránke Ministerstva obrany.

Prístup k Šraneckým pieskom je možný z obce Plavecký Mikuláš smer Lakšárska Nová Ves. Šranecké piesky sa nachádzajú medzi týmito dvoma obcami. Približne v strede cesty medzi obcami sa nachádza pri ceste menšie parkovisko a odtiaľ je to už len kúsok.Najčastejšie otázky o atrakcii Šranecké piesky

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3