Turistický región
Západné Slovensko, Dolné Považie, Trnavský kraj, Považie, Malé Karpaty, Trnavsko

Plavecký hrad

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Malacky, Plavecké Podhradie

Zrúcanina hradu sa nachádza na kopci Pohanská nad obcou Plavecké Podhradie. Hrad bol postavený pravdepodobne v 13. st., niekedy medzi rokmi 1256 - 1273, ako kráľovská pohraničná pevnosť za účelom kontrolovať pohraničnú oblasť Uhorského kráľovstva a hranice s Českým kráľovstvom. Bližšie o okolnostiach vzniku hradu sa dozvedáme z retrospektívnej listiny Ondreja III. z roku 1291. Píše sa v nej o darovaní zeme Kuchyňa Belom IV. Detrichovi, synovi bratislavského richtára Kunta. Preto sa aj hradu v minulosti hovorilo Detrekov kameň. Neskôr sa na hrade vystriedalo niekoľko majiteľov ako napr. Serédyovci, Fuggerovci, Balašovci a od roku 1641 až do 20. st. boli vlastníkmi hradu Pálffyovci. Hrad bol prestavaný na renesančnú pevnosť s nádvoriami a neskôr doplnený o delové bašty. V roku 1706 hrad dobylo a poškodilo cisárske vojsko. Odvtedy sa hrad už neopravil, pustol a dnes je z neho zrúcanina. Od roku 2014 prebieha na hrade konzervácia a jeho čiastočná obnova.

Z hradu zostalo zachované vonkajšie murivo opevnenia, výrazná delová bašta a murivo paláca i ústrednej veže. Vo východnej bašte sa zachovala kamenná renesančná brána.

Prístup k hradu je priamo z obce Plavecké Podhradie po modrej turistickej značke a trvá cca 20 - 30 min. Cesta nie je náročná, no treba sa pripraviť na neustále stúpanie. Najčastejšie otázky o atrakcii Plavecký hrad

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3