Rímske lapidárium Komárno (Podunajské múzeum)

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Komárno, Komárno

Expozícia Podunajského múzea je inštalovaná v južnej časti bastiónu od roku 1993. V objekte, ktorý je zaujímavou fortifikačnou stavbou pochádzajúcej z 19. storočia je ziadené lapidárium, v ktorom sú inštalované rímske kamenosochárske pamiatky. Rímske lapidárium múzea predstavuje v chronologickom slede (I.-IV. stor. n.l.) najmä náhrobne kamene alebo ich fragmenty, oltárne kamene, sarkofágy a iné pamiatky. Exponáty pochádzajú najmä z rímskych hraničných opevnení Brigetio a Kelemantia, ktoré boli vybudované na brehoch Dunaja neďaleko Komárna. Expozícia v samostatnej miestnosti ponúka aj prehliadku rímskych sochárskych pamiatok z rôznych častí Slovenska (Rusovce – Gerulata, Boldog, Trenčín, Želiezovce, Semerovo). Patrí k nim napr. portrét cisára Commoda, oltár zasvätený Jupiterovi, nápis rímskych vojakov na skale a torzo reliéfu s mytologickým motívom Faidrina láska k Hyppolitovi. Expozícia múzea má aj viacero ocenení a najvýznamnejším ocenením je medzinárodné ocenenie EUROPA NOSTRA, ktoré múzeum získalo v roku 1994 za pamiatkovú obnovu objektu Bašty VI. a realizáciu rímskeho lapidária.Najčastejšie otázky o atrakcii Rímske lapidárium Komárno (Podunajské múzeum)

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.