Turistický región
Západné Slovensko, Podunajsko, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Nitriansky kraj

Nádvorie Európy

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Komárno, Komárno

Netypické námestie v Komárne má na svojom nádvorí budovy postavené v mierke jedna ku jednej, ktoré reprezentujú architektúru a stavebné slohy typické pre takmer všetky európske štáty. Stavebný komplex vyše 40-tich budov je skutočne ozajstnou atrakciou. Nájdeme tu budovy z Walesu, Vatikánu, Írska, Talianska, Transylvánie, Islandu či Grónska. Námestie je doplnené štyrmi historickými bránami a sochami uhorských panovníkov (napr. Márie Terézie, Mateja Korvína, Panny Márie a iných), ktoré dotvárajú atmosféru nádvoria. Obdivovať námestie a oddychnúť si je možné na lavičkách pri fontáne nazvanej Milénium, ktorá je vernou kópiiu pôvodnej studne.Najčastejšie otázky o atrakcii Nádvorie Európy

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.