Turistický región
Východné Slovensko, Košice a okolie, Košický kraj, Abov, Slanské vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Pútnický kostol sv. Anny Rudník

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Košice-okolie, Rudník
Obľúbené

Kostol v Slovenskom rudohorí neďaleko obce Rudník. Pôvodne na tomto mieste stála drevená kaplnka zasvätená sv. Anne a slúžila veriacim, hlavne baníkom, ktorí tadiaľ prechádzali za prácou do baní na Zlatej Idke, a prosili sv. Annu o pomoc a ochranu pre seba ako aj svoje rodiny. Už v roku 1711 sa na tomto mieste konali verejné púte a terajší murovaný pútnicky kostol sv. Anny v rokokovom štýle dal postaviť jasovský opát premonštrátskej rehole, Andrej Sauberer, v rokoch 1750 - 1770. V roku 2002 odcudzili z kostola neznámi zlodeji dva obrazy olejomaľby na plátne z bočných oltárov, obraz Šaštínskej Sedembolestnej Panny Márie a obraz sv. Norberta, ktoré sa doteraz nenašli.

25. septembra 1856 pápež Pius IX. udelil úplné odpustky pre pútnikov, ktorí navštívia kostol sv. Anny v deň jej sviatku a splnia zvyčajné podmienky. Verejné púte sa konajú každoročne v sobotu a nedeľu po sviatku sv. Anny (26.07.) a navštevujú ich pútnici rímsko- i grécko-katolíckeho vierovyznania, slovenskej, maďarskej ako aj nemeckej národnosti.


Najčastejšie otázky o atrakcii Pútnický kostol sv. Anny Rudník

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3