Pevnosť Komárno

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Komárno, Komárno

Protiturecká pevnosť (Národná kultúrna pamiatka) v Komárne je súčasťou najrozsiahlejšieho pevnostného systému v strednej Európe, ktorý sa rozkladá na území Slovenskej republiky a Maďarska. Patrí medzi jednu z najvýznamnejších pamiatok na Slovensku. Bola postavená v dvoch obdobiach a ide o jedinečný  fortifikačný systém bastiónového typu, ktorý sa skladá z niekoľkých pevností. Stará pevnosť (najstaršia časť) sa začala budovať v 16. storočí (v roku 1546) na sútoku riek Váh a Dunaj a v 17. storočí (v roku 1658) bola rozšírená a tzv. Novú pevnosť. V roku 1570 Starú pevnosť a v roku 1682 Novú pevnosť zničila povodeň, no následne boli obidve pevnosti zrekonštruované. V 18. storočí, po dvoch zemetraseniach, stratila Pevnosť svoj vojenský charakter, no v dôsledku vojenských ťažení francúzskeho cisára Napoleona I. bola na začiatku 19. storočia obnovená, modernizovaná a rozšírená na najrozsiahlejší pevnostný systém Rakúsko-Uhorska, ktorý mal v prípade potreby pojať až 200.000 armádu. Svoju vojenskú funkciu si Pevnosť zachovala v podstate až do roku 2003, kedy sa stala majetkom mesta Komárno. O vojenskom živote v Komárne a v pevnostnom systéme sa zachovalo aj niekoľko zaujímavých pohľadníc a fotografií, ktoré nám umožňujú vrátiť sa v čase.

Pevnosť sa postupne obnovuje a je celoročne otvorená a prístupná širokej verejnosti. Prehliadku Pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom podľa nasledovného návštevného poriadku. Individuálna návšteva bez sprievodcu je kvôli nevyhovujúcemu stavu a rozsiahlosti Pevnosti nemožná.Najčastejšie otázky o atrakcii Pevnosť Komárno

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.