Turistický región
Stredné Slovensko, Podpoľanie, Hont, Južné Slovensko, Banskobystrický kraj, Štiavnické vrchy, Krupinská planina, Poiplie
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Pevnosť Bzovík

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Krupina, Bzovík
Obľúbené

Zrúcanina goticko-renesančnej protitureckej pevnosti neďaleko obce Bzovík v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji. Benediktínsky kláštor, kláštor premonštrátov, bol postavený v 12. storočí, neskôr prebudovaný na protitureckú pevnosť. V roku 1908 Ostrihomská kapitula pevnosť predala a tá odvtedy pustla. V druhej svetovej vojne a po nej sa budovy pevnosti značne poškodili a severná veža bola zbúraná. V roku 1948 bol majetok odpredaný Štefanovi Halászovi zo Bzovíka a v roku 1952 sa objekt stal majetkom štátu. Od roku 1964 je kláštor národnou kultúrnou pamiatkou.

Zrúcanina kláštora, z ktorej sa zachovali ruiny gotickej kaplnky a opevnenia, je verejnosti voľne prístupná. V prípade, že je objekt zatvorený, je možné si kľúče požičať na Obecnom úrade v obci. Trasa k pevnosti vedie z obce Bzovík popri kostole smerom na dedinu Uňatín, ďalej pokračuje popri domčekoch a asi po 400 m, po druhej križovatke, je potrebné odbočiť vľavo na vedľajšiu cestu, ktorá vedie priamo k pevnosti.Najčastejšie otázky o atrakcii Pevnosť Bzovík

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3