Turistický región
Stredné Slovensko, Podpoľanie, Hont, Južné Slovensko, Banskobystrický kraj, Štiavnické vrchy, Krupinská planina, Poiplie

Pevnosť Bzovík

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Krupina, Bzovík

Zrúcanina goticko-renesančnej protitureckej pevnosti neďaleko obce Bzovík v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji. Benediktínsky kláštor, kláštor premonštrátov, bol postavený v 12. storočí, neskôr prebudovaný na protitureckú pevnosť. V roku 1908 Ostrihomská kapitula pevnosť predala a tá odvtedy pustla. V druhej svetovej vojne a po nej sa budovy pevnosti značne poškodili a severná veža bola zbúraná. V roku 1948 bol majetok odpredaný Štefanovi Halászovi zo Bzovíka a v roku 1952 sa objekt stal majetkom štátu. Od roku 1964 je kláštor národnou kultúrnou pamiatkou.

Zrúcanina kláštora, z ktorej sa zachovali ruiny gotickej kaplnky a opevnenia, je verejnosti voľne prístupná. V prípade, že je objekt zatvorený, je možné si kľúče požičať na Obecnom úrade v obci. Trasa k pevnosti vedie z obce Bzovík popri kostole smerom na dedinu Uňatín, ďalej pokračuje popri domčekoch a asi po 400 m, po druhej križovatke, je potrebné odbočiť vľavo na vedľajšiu cestu, ktorá vedie priamo k pevnosti.Najčastejšie otázky o atrakcii Pevnosť Bzovík

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3