Atrakcie Nižný Komárnik a v okolí

Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky Nižný Komárnik

Mapa
Prešovský kraj - Nižný Komárnik
Kostol je postavený v obci Nižný Komárnik, približne 1 kilometrov od mesta Svidník. Gréckokatolícky kostol v zrubovom drevenom štýle bol...

Atrakcie v okolí

Chrám sv. Mikuláša

Mapa
Prešovský kraj - Bodružal2.64 Km
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša sa nachádza v obci Bodružal a jeden z najstarších chrámov na Slovensku. Jeho výstavba sa...

Drevený chrám sv. archanjela Michala Príkra

Mapa
Prešovský kraj - Príkra3.36 Km
Chrám v maličkej obci Príkra bol postavený v roku 1777, v 30-tych rokoch 20. storočia prenesený z pôvodného miesta o niekoľko desiatok...

Drevený chrám Ochrany Presv. Bohorodičky Hunkovce

Mapa
Prešovský kraj - Hunkovce3.56 Km
Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky stojí v strede obce Hunkovce, na kopčeku na cintoríne, obkolesený stromami. Bol postavený v roku...

Chrám sv. Bazila Veľkého Krajné Čierno

Mapa
Prešovský kraj - Krajné Čierno3.63 Km
Géckokatolický drevený chrám v obci Krajné Čierno bol postavený v roku 1730 a zasvätený sv. Bazilovi Veľkému. Počas druhej svetovej vojny...

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Korejovce

Mapa
Prešovský kraj - Korejovce3.76 Km
Géckokatolický chrám v obci Filiálny v Korejovciach bol postavený v roku 1764 a zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Počas druhej...

Chrám sv. Paraskievy Dobroslava

Mapa
Prešovský kraj - Dobroslava5.6 Km
Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskevy bol postavený v roku 1705, koncom druhej svetovej vojny poškodený a v rámci obnovy...

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky (Miroľa)

Mapa
Prešovský kraj - Miroľa5.78 Km
Drevený gréckokatolícky chrám sa nachádza v obci Miroli, okres Svidník. Bol postavený v roku 1770 na dominantnej plošine, na mieste...

Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky Miroľa

Mapa
Prešovský kraj - Miroľa5.78 Km
Gréckokatolícky drevený chrám v obci Miroli, okres Svidník postavený v roku 1770 na dominantnej plošine. Je to zrubová trojpriestorová...

Chrám sv. Michala Archanjela Ladomirová

Mapa
Prešovský kraj - Ladomirová7.27 Km
Drevený gréckokatolický chrám zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším chrámom...

Chrám sv. Michala archanjela Šemetkovce

Mapa
Prešovský kraj - Šemetkovce7.39 Km
Drevený gréckokatolický chrám na návrší za obcou Šemetkovce. Bol postavený v roku 1752 a zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. V čase...