Turistický región
Západné Slovensko, Dolná Nitra, Tekov, Pohronský Inovec, Nitriansky kraj, Ponitrie
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Národný žrebčín Múzeum chovu koní

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Zlaté Moravce, Topoľčianky
Obľúbené

Národná kultúrna pamiatka (monumentálny klasický kaštieľ, „Lovecký zámok“, „ Jazdiareň“ a ďalšie) na severnom konci Topoľčianok v rozsiahlom anglickom parku. Žrebčín patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní a bol zriadený 15.10.1921 osobitným rozhodnutím vlády a ministerstva poľnohospodárstva v Prahe ako Štátny žrebčín Topoľčianky. Postupne sa tu v rokoch 1921 - 1930 vybudovali chovateľské zariadenia, ktorých poslaním bol v tom čase chov teplokrvných plemien koní shagya-arab, lipican, huculský kôň a nonius. Základné stáda koní pochádzali z bývalých rakúsko-uhorských štátnych žrebčínov Radovec, Píber, Bábolna, Lipica a Lučina. 1. marca 1993 udelilo ministerstvo pôdohospodárstva zriaďovacou listinou žrebčínu štatút národného žrebčína s názvom „Národný žrebčín, štátny podnik Topoľčianky“. Vytvorili sa tu vhodné podmienky pre zachovanie cenného genofondu koní a historicky cenných budov.

Časť žrebčína sa nachádza na území Topoľčianskeho zámku, letného sídla prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka a jeho súčasťou je aj hipologická expozícia s množstvom zaujímavých exponátov. Je to jediné miesto v Európe, kde súčasne chovajú päť plemien koní a zameriavajú sa hlavne na chov shagya-arabského, lipicanského, huculského, arabského plnokrvného a slovenského teplokrvného koňa. Kone z Topoľčianok veľmi úspešne reprezentujú žrebčín v disciplínach ako drezúra, voltíž, parkúr, záprahy a vytvalostné jazdenie. Návštevník žrebčína sa dozvie nielen všetko o chove a drezúre koní, ale sa vie aj previesť v koči. Žrebčín ponúka aj predaj chovných koní v rôznom stupni výcviku a súčasťou areálu je aj hipologické múzeum chovu koní. Múzeum poskytuje predstavu o celospoločenskom význame chovu koní, návštevníci sa zoznámia s úspechmi žrebčína a spoznajú charakteristiku jednotlivých plemien koní. Zaujímané sú tiež rôzne sedlá, postroje, ale napr. aj pohrebný voz. 


Najčastejšie otázky o atrakcii Národný žrebčín Múzeum chovu koní

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3