Národný žrebčín Múzeum chovu koní

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Zlaté Moravce, Topoľčianky

Národná kultúrna pamiatka (monumentálny klasický kaštieľ, „Lovecký zámok“, „ Jazdiareň“ a ďalšie) na severnom konci Topoľčianok v rozsiahlom anglickom parku. Žrebčín patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní a bol zriadený 15.10.1921 osobitným rozhodnutím vlády a ministerstva poľnohospodárstva v Prahe ako Štátny žrebčín Topoľčianky. Postupne sa tu v rokoch 1921 - 1930 vybudovali chovateľské zariadenia, ktorých poslaním bol v tom čase chov teplokrvných plemien koní shagya-arab, lipican, huculský kôň a nonius. Základné stáda koní pochádzali z bývalých rakúsko-uhorských štátnych žrebčínov Radovec, Píber, Bábolna, Lipica a Lučina. 1. marca 1993 udelilo ministerstvo pôdohospodárstva zriaďovacou listinou žrebčínu štatút národného žrebčína s názvom „Národný žrebčín, štátny podnik Topoľčianky“. Vytvorili sa tu vhodné podmienky pre zachovanie cenného genofondu koní a historicky cenných budov.

Časť žrebčína sa nachádza na území Topoľčianskeho zámku, letného sídla prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka a jeho súčasťou je aj hipologická expozícia s množstvom zaujímavých exponátov. Je to jediné miesto v Európe, kde súčasne chovajú päť plemien koní a zameriavajú sa hlavne na chov shagya-arabského, lipicanského, huculského, arabského plnokrvného a slovenského teplokrvného koňa. Kone z Topoľčianok veľmi úspešne reprezentujú žrebčín v disciplínach ako drezúra, voltíž, parkúr, záprahy a vytvalostné jazdenie. Návštevník žrebčína sa dozvie nielen všetko o chove a drezúre koní, ale sa vie aj previesť v koči. Žrebčín ponúka aj predaj chovných koní v rôznom stupni výcviku a súčasťou areálu je aj hipologické múzeum chovu koní. Múzeum poskytuje predstavu o celospoločenskom význame chovu koní, návštevníci sa zoznámia s úspechmi žrebčína a spoznajú charakteristiku jednotlivých plemien koní. Zaujímané sú tiež rôzne sedlá, postroje, ale napr. aj pohrebný voz. 


Najčastejšie otázky o atrakcii Národný žrebčín Múzeum chovu koní

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3