Krypty pod františkánskym kostolom Malacky

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Malacky, Malacky

Starodávne krypty pod malackým Kostolom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie postaveného asi pred 350 rokmi. Podzemie dali vybudovať františkáni pre mŕtvych členov svojho rádu, no nájdeme tu pozostatky významných a bohatých mešťanov a príslušníkov šľachtického rodu Pálffyovcov. Predpokladfá sa, že v podzemných kryptách je  umiestnených približne dvesto zosnulých. V kaplnke svätej Anny, pristavanej k pôvodnému kostolu asi pred 100 rokmi, našli svoj odpočinok len vyvolení, pozostatky niekoľkých z posledných Pálfiovcov. Pôvodne sa v kryptách nachádzalo aj srdce Pavla Pálfiho, ktorý za zásluhy v boji proti Turkom bol poctený tým, že mohol byť pochovaný v Dóme sv. Martina v Bratislave. Pre svoj blízky citový vzťah k Malackám však rozhodol, že po smrti mu vyberú aspoň srdce a uložia ho do rodinnej hrobky k ostatným predkom.

V časoch komunizmu sa o kryptách a telách významných šľachticov uložených pod kostolom ani nehovorilo a ich priestory chátrali a spolu s nimi aj mnohé tam uložené cenné predmety, relikvie, zlatom a striebrom vyšívané kňazské rúcha. V roku 1992 sa tam dokonca začali stretávať miestni satanisti a napáchali trestuhodné činy pri rušení pokoja mŕtvych a pri jednom zo svojich stretnutí v kryptách, kde hľadali netušené poklady, sa od horiaceho svietnika chytili kňazské rúcha a iné textílie, až začal horieť kostol. Vykopali asi 30 tiel františkánov ako aj telá Pálfiovcov a to v domnienke, že nájdu ďalšie cennosti. Veľa toho však zhorelo, alebo nenávratne zmizlo.

Krypty sa začali rekonštruovať v roku 2002 a dnes slúžia ako výstavná expozícia, ktorá okrem iného dokumentuje aj ojedinelý úmysel a len čiastočne dokončený projekt malackých Pálfiovcov, a je doplnená kameňo-sochárskymi pamiatkami a rôznymi historickými dokumentami. Návštevu je potrebné ohlásiť vopred. Krypty pod františkánskym kostolom sú otvorené na požiadanie aspoň deň vopred na tel. čísle 034/772 21 55 alebo 034/772 21 10.


Najčastejšie otázky o atrakcii Krypty pod františkánskym kostolom Malacky

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3