Chrám sv. Bazila Veľkého Hrabová Roztoka

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Snina, Hrabová Roztoka

Drevený gréckokatolícky chrám v Hrabovej Roztoke postavený v polovici 18. storočí je zasvätený jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému. Zrubová stavba je trojdielna, trojpriestorová, dvojvežová s dvomi krížmi. Konštrukcia veže stĺpová, na jej vrchu je trojramenný kríž a vo vnútri veže sú zavesené tri zvony – jeden neistého roku, dva z roku 1796.

Ikonostas, Národná kultúrna pamiatka, z roku 1794 má štvorradovú architektúru. Prvý, hlavný rad, obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, ikonu sv. Bazila Veľkého. Druhý rad sviatkov je predelený ikonou Poslednej večere a tretí apoštolský rad má v strede ústrednú ikonu Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich medailónov s dvojicami postáv. Vrch ikonostasu tvorí sklonený kríž.

Zaujímavosťou tohto chrámu je, že sa zachovala pôvodná podoba chrámu, ikonostasu i prestola pochádzajúca z čias vzniku chrámu. Oprava exteriéru chrámu bola vykonaná v roku 2000.V kostole sa už nekonajú žiadne bohoslužby, na prehliadku sa je možné vopred objednať na farskom úrade.


Najčastejšie otázky o atrakcii Chrám sv. Bazila Veľkého Hrabová Roztoka

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3