Turistický región
Západné Slovensko, Bratislava a okolie, Južné Slovensko, Malé Karpaty, Bratislavský kraj
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Kaštieľ Rusovce

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Rusovce
Obľúbené

Kaštieľ v areáli anglického parku, v jeho severnej časti, v obci Rusovce. Park sa tiahne sa medzi dunajským ramenom a Balkánskou cestou a od cesty je oddelený tehlovým omietnutým múrom. Samotný kaštieľ je odsadený od cesty do hÍbky parku, ale otvára sa k nej svojím hlavným priečelím s čestným nádvorím. Severne od kaštieľa v parku stojí minoreta a tesne pri Balkánskej ulici objekt čeľadinca so samostatným vstupom z Balkánskej ulice. Novoslohový kaštieľ bol postavený v roku 1840 na mieste staršieho kaštieľa (spred roku 1521).

Súčasný vzhľad kaštieľa pochádza z prestavby z polovice 19. storočia, kedy bol vlastníkom kaštieľa gróf Emanuel Zichy-Ferraris. Po druhej svetovej vojne došlo v dôsledku opustenia kaštieľa k jeho rozkrádaniu, devastácii a postupnému chátraniu. Vydrancovaním inventára kaštieľa došlo k nenahraditeľnej strate umelecko-historického dedičstva obce. Časť zachovanej rodovej galérie Zichyovcov bola v roku 1952 premiestnená na hrad Červený Kameň a v roku 1991 kaštieľ prevzala do vlastníctva Slovenská národná galéria, ktorej snahou bolo urobiť z kaštieľa reprezentatívnu obrazáreň. Kaštieľ do svojho vlastníctva plánovala získať i mestská časť Rusovce, ktorá ho plánovala využiť na kultúrne a muzeálne účely. Tento zámer mestskej časti však stroskotal.

Od roku 1995 má kaštieľ nového majiteľa, Správu zariadení Úradu vlády SR Úrad vlády SR a v decembri 2020 bola vypísaná súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie. Predmetom zákazky boli stavebné práce na rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a parku Rusovce vrátane objektu čeľadníka. Nakoniec sa však žiadna súťaž nekonala a rekonštrukcia kaštieľa bola pozastavená. Návštevy kaštieľa sa nerealizujú a nepočíta sa s nimi ani po rekonštrukcii kaštieľa, ktorá sa predpokladá byť dokončená v roku 2024. Ale aj napriek tomu je možné sa v okolí kaštieľa poprechádzať.Najčastejšie otázky o atrakcii Kaštieľ Rusovce

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3