Kaštieľ Strážky

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Kežmarok, Spišská Belá

Renesančný kaštieľ je postavený v nádhernom areáli anglického parku v Spišskej Belej, miestna časť Strážky. Bol postavený na základoch hradu z 13. st., v roku 1551 ho daroval Ferdinand I. rodine Horváth-Stansithovcov a dnešnú podobu získal kaštieľ až v 16. – 17. st. dobudovaním pôvodnej obytnej stavby s pôdorysom písmena L neznámymi majstrami. Gregor Horváth-Stansith (1558 – 1597) v polovici 80. rokov 16. st. vybudoval vo svojom strážskom kaštieli významnú humanistickú školu pre mladých šľachticov a aj knižnicu, ktorá v tom čase patrila k najlepšie vybaveným v Uhorsku. Začiatkom 18. st. zničil kaštieľ požiar a v roku 1711 tak zanikla aj šľachtická škola.

V súčasnosti je kaštieľ v správe Slovenske národnej galérie, ktorá ho získala do správy po roku 1972 prevodom po smrti poslednej majiteľky, barónky Margity Czóbelovej. Nasledovala rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia anglického parku z 19. s. SNG zriadila v kaštieli niekoľko stálych expozícií (rodová galéria majiteľov kaštieľa, portrétna tvorba na Spiši, zbierky historickej knižnice zo 16. - 20. storočia a mobiliár kaštieľa) a v parku je nainštalovaná expozícia plastik. K popredným vystavovaným dielam patrí najmä dielo maliara Ladislava Mednyánszkeho.

V roku 1963 bol kaštieľ aj spolu s priľahlým parkom vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Kaštieľ je sprístupnený verejnosti počas celého roka.Najčastejšie otázky o atrakcii Kaštieľ Strážky

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3