Kalvária na Bobrovskom vŕšku

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Námestovo, Bobrov

Nachádza sa na vŕšku nad mestečkom Bobrov na severe Slovenska, približne 6 km od mesta Námestovo. Kalváriu financoval a postavil rodák kanonik Štefan Koštialik v roku 1894. Ku kaplnke Nanebovzatej Panny Márie na vŕšku, ktorá bola posvätená 15. augusta 1834, dal postaviť 14 kapličiek so zastaveniami krížovej cesty. A tak sa miestny farský kostol sv. Jakuba spolu s krížovou cestou a kaplnkou stali jedným náboženským areálom, v ktorom sa každoročne organizujú odpustové slávnosti „na zelnú“, čiže na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, ktorá pripadá na 15. augusta. Od roku 2016 vstupujú pútnici na kalvársky vŕšok cez kamennú bránu, kde na stĺporadí z kameňa stojí socha Panny Márie.

Zaujímavou tradíciou púte je pohreb Panny Márie. 14. augusta alebo v predvečer miestneho odpustu Nanebovzatia Panny Márie, sa organizuje z farského kostola sv. Jakuba sprievod so sochou Panny Márie a s podobizňou jej mŕtveho tela. Ten smeruje okolo štácií bobrovskej kalvárie smerom na vŕšok, kde stojí kaplnka, do ktorej sa za spevu a modlitieb ukladá telo Panny Márie na pochovanie. Takýto zvyk je na Slovensku ojedinelý, podobný sa koná v Poľsku na Zebrzydowskej kalvárii. Bobrovské púte sa konajú už vyše sto rokov.


Najčastejšie otázky o atrakcii Kalvária na Bobrovskom vŕšku

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.