Turistický región
Západné Slovensko, Podunajsko, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Nitriansky kraj
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Komárno, Hurbanovo
Obľúbené

Je národným metodickým centrom Slovenska a vznikla v roku 1871 ako jedno z prvých astrofyzikálnych observátorií v Európe. Hlavnou náplňou hvezdárne je zhromažďovať, vedecky a odborne spracovávať poznatky z astronómie a príbuzných vied, za účelom ich sprístupňovania širokej verejnosti a zároveň koordinovať prácu všetkých hvezdární na Slovensku. Zameriava sa tiež na výrobu a servis prístrojov používaných v astronomickej oblasti. Vo hvezdárni pracuje aj astronomický krúžok, organizujú sa semináre, astrozrazy, astrofilmy a rôzne súťaže.

Individuálne prehliadky sú možné len vo vyhradených časoch, vstupy pre hromadné exkurzie je potrebné vopred dohodnúť v pracovných dňoch a to mailom alebo telefonicky. Návštevné hodiny a vstupné pozri TU.Najčastejšie otázky o atrakcii Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3