Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Komárno, Hurbanovo

Je národným metodickým centrom Slovenska a vznikla v roku 1871 ako jedno z prvých astrofyzikálnych observátorií v Európe. Hlavnou náplňou hvezdárne je zhromažďovať, vedecky a odborne spracovávať poznatky z astronómie a príbuzných vied, za účelom ich sprístupňovania širokej verejnosti a zároveň koordinovať prácu všetkých hvezdární na Slovensku. Zameriava sa tiež na výrobu a servis prístrojov používaných v astronomickej oblasti. Vo hvezdárni pracuje aj astronomický krúžok, organizujú sa semináre, astrozrazy, astrofilmy a rôzne súťaže.

Individuálne prehliadky sú možné len vo vyhradených časoch, vstupy pre hromadné exkurzie je potrebné vopred dohodnúť v pracovných dňoch a to mailom alebo telefonicky. Návštevné hodiny a vstupné pozri TU.

Najčastejšie otázky o atrakcii Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3