Turistický región
Východné Slovensko, Spiš, Prešovský kraj, Branisko, Levočské vrchy

Francúzsky historický park Hodkovce

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Košice-okolie, Hodkovce

Francúzsky park je súčasťou kaštieľa, ktorý sa nachádza  v Žehre, časť Hodkovce. Časť dnes slúži ako zariadenie DSS a časť je múzejná a sprístupnená verejnosti. Barokovo-klasistický kaštieľ s parkom, ktorý dal pravdepodobne v 17. st. postaviť Štefan Csáky, je dnes pýchou spišského regiónu. Jeho pamiatku zachovali v písomnej i obrazovej forme a rodina Csákyovcov sa o park starala až do 50-tych rokov 20. st. Rozsiahly francúzsky park so štyrmi mytologickými sochami, kaplnkou z roku 1803 a tiež rodinným cintorín Csákyovcov a zvyšky drobných romantických architektúr udržiavajú dnes klienti s mentálnym postihnutím, ktorí ho spolu so zamestnancami zveľaďujú a vyrábajú aj suveníry pre turistov.

Najstaršie stromy v parku majú priemery kmeňov 0,6 - 0,9 m, a patrí medzi ne buk lesný, jaseň štíhly a lipa veľkolistá. Ostatný porast je mladšieho charakteru s priemermi kmeňov 0,2 - 0,4 m, a tvorí ho javor mliečny, buk lesný, dub letný, lipa malolistá, smrekovec opadavý, brest, hrab obyčajný a borovica lesná. Vo voľnej prírodno-krajinárskej časti parku umiestnenej východne od kaštieľa rastú dreviny s priemermi kmeňov 0,3 - 0,8 m, konkrétne pagaštan konský, brest, javor mliečny, javor horský, jaseň štíhly, lipa malolistá, borovica lesná, buk lesný a smreky pichľavé. Súčasťou parku je aj ovocný sad so zachovanými pamiatkami - chodníky, vodný systém s jazierkami, drobná parková architektúra a dendrologická skladba. Časť parku západne od kaštieľa bola v rámci cyklickej obnovy zrekonštruovaná.

Park je prístupný verejnosti počas turistickej sezóny ( marec – október) od 9:00 hod. do 16:00 hod.


Najčastejšie otázky o atrakcii Francúzsky historický park Hodkovce

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3