Bratislavský hrad

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Bratislava I, Bratislava - Staré Mesto

Hrad je dominantou hlavného mesta Bratislava a je súborom stavieb v historickom areáli na návrší, na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na ľavom brehu Dunaja. Pôvodne sídlo panovníkov, dnes symbol Bratislavy a sídlo Historického múzea.

Vystriedali sa tu Kelti, Rimania, Germáni, Slovania a Maďari. Počiatky osídlenia hradného kopca siahajú až do praveku a najstaršia písomná zmienka o hrade sa viaže k roku 907. Po zániku Veľkomoravskej ríše ho Maďari dobili a zničili a vybudovali na hradnom kopci svoj hrad, ktorý sa v 11. st. stal sídlom jedného z komitátov – žúp. Obdobie 13. st. sa potom nesie v znamení rozsiahlej stavebnej činnosti, ktorá bola podmienená z veľkej časti vpádom Tatárov, ktorým sa však Bratislavský hrad ubránil. V tomto období bola postavená aj najstaršia časť dnešného hradu, Korunná veža, ktorá bola súčasťou opevnenia akropoly hradu s dojnonom (obytná veža z roku 1245). K ďalším prácam na hrade došlo počas vlády kráľa Žigmunda (1387 – 1437). Neskôr, po roku 1423, došlo k vybudovaniu murovanej hradby východného a severného opevnenia a predhradia. Hrad má výbornú strategickú polohu a práve preto bol sídlom uhorských kráľov. Poslednou panovníčkou Bratislavského hradu bola Mária Terézia, za vlády ktorej bol hrad v rozkvete. Po smrti panovníčky v roku 1780, jej syn Jozef II. zrušil miestodržiteľstvo a presunul krajinské úrady z Bratislavy do Budína. Bratislavský hrad ako nepotrebný majetok bol vyhlásený za erár a v roku 1783, v rámci školskej reformy, bol sprístupnený pre potreby generálneho seminára. V druhej polovici 20. st. prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.

V súčasnosti je areál hradu voľne prístupný. V hrade sa nachádza Historické múzeum Slovenského národného múzea, ktoré v priestoroch hradu pravidelne pripravuje výstavy. Okrem dočasných výstav tu sú i stále expozície - Klenotnica a Dejiny Slovenska. Najstaršou zachovanou časťou hradu je Korunná veža, postavená v 13. st. ako obranná veža staršieho hradu. Počas roka sa na hrade organizujú Hradné slávnosti a Bratislavské korunovačné dni. Časť priestorov je využívaná na reprezentačné a štátne účely. V roku 1961 bol Bratislavský hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku číslo 1.

Keďže hrad sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto, peší výstup k nemu je možný priamo z centra mesta cez Židovskú ulicu, Beblavého ulicu k zámockým schodom, odtiaľ cez Žigmundovu bránu až k hradu alebo cez Zámockú ulicu a priamo až k Viedenskej bráne, ktorá je hlavným vstupom do hradu. Autom je možné sa dosať až k hlavnej bráne hradu.

Viac informácií o hrade, otváracej dobe, cenách a akciách nájdete TU.Najčastejšie otázky o atrakcii Bratislavský hrad

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3